skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

20 Results  for Everything (Includes Articles)

Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis of poly(benzobisoxazole-co-imide) and fabrication of high-performance fibers

Cheng, Yang ; Dong, Jie ; Yang, Cairan ; Wu, Tingting ; Zhao, Xin ; Zhang, Qinghua

Polymer, 20 December 2017, Vol.133, pp.50-59 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The evolution of macromolecular packing and sudden crystallization in rigid-rod polyimide via effect of multiple H-bonding on charge transfer (CT) interactions

Luo, Longbo ; Yao, Jing ; Wang, Xu ; Li, Ke ; Huang, Jieyang ; Li, Baoyin ; Wang, Huina ; Feng, Yan ; Liu, Xiangyang

Polymer, 05 August 2014, Vol.55(16), pp.4258-4269 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Strain-induced crystallization of polyimide fibers containing 2-(4-aminophenyl)-5-aminobenzimidazole moiety

Yin, Chaoqing ; Dong, Jie ; Tan, Wenjun ; Lin, Jinyou ; Chen, Dajun ; Zhang, Qinghua

Polymer, 28 September 2015, Vol.75, pp.178-186 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Multilevel structure analysis of polyimide fibers with different chemical constitutions

Lei, Huanyu ; Zhang, Mengying ; Niu, Hongqing ; Qi, Shengli ; Tian, Guofeng ; Wu, Dezhen

Polymer, 01 August 2018, Vol.149, pp.96-105 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High-performance polyimide copolymer fibers derived from 5-anino-2-(2-hydroxy-4-aminobenzene)-benzoxazole: Preparation, structure and properties

Dai, Xuemin ; Bao, Feng ; Jiao, Long ; Yao, Haibo ; Ji, Xiangling ; Qiu, Xuepeng ; Men, Yongfeng

Polymer, 15 August 2018, Vol.150, pp.254-266 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Influence of thermal treatment on the structure and mechanical properties of one aromatic BPDA-PDA polyimide fiber

Yang, Wenke ; Liu, Fangfang ; Zhang, Jidong ; Zhang, Ensong ; Qiu, Xuepeng ; Ji, Xiangling

European Polymer Journal, November 2017, Vol.96, pp.429-442 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enhanced mechanical and hydrophobic properties of polyimide fibers containing benzimidazole and benzoxazole units

Yin, Chaoqing ; Dong, Jie ; Zhang, Dianbo ; Lin, Jinyou ; Zhang, Qinghua

European Polymer Journal, June 2015, Vol.67, pp.88-98 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tensile modulus enhancement and mechanism of polyimide fibers by post-thermal treatment induced microvoid evolution

Yi, Xiaolin ; Gao, Yunyun ; Zhang, Mengying ; Zhang, Chunbo ; Wang, Qiao ; Liu, Guoming ; Dong, Xia ; Wu, Dezhen ; Men, Yongfeng ; Wang, Dujin

European Polymer Journal, June 2017, Vol.91, pp.232-241 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure evolutions involved in the carbonization of polyimide fibers with different chemical constitution

Zhang, M.Y ; Niu, H.Q ; Qi, S.L ; Tian, G.F ; Wang, X.D ; Wu, D.Z

Materials Today Communications, September 2014, Vol.1(1-2), pp.1-8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Hydrogen‐Bonding Interactions and Molecular Packing in Polyimide Fibers Containing Benzimidazole Units

Dong, Jie ; Yin, Chaoqing ; Zhang, Zixin ; Wang, Xinyu ; Li, Haibei ; Zhang, Qinghua

Macromolecular Materials and Engineering, October 2014, Vol.299(10), pp.1170-1179 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nitrile butadiene rubber-based heat-shielding insulations for solid rocket motors: Effect of polyimide fibrous reinforcement on the morphology and properties

Zhao, Yuan ; Hu, Shihao ; Liu, Wei ; An, Guangliang ; Wu, Zhanpeng ; Wu, Dezhen ; Jin, Riguang

High Performance Polymers, March 2015, Vol.27(2), pp.153-160 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effect of discontinuous long polyimide fiber on mechanical properties, fracture morphology, and crystallization behaviors of polyamide-6 matrix composites

Jiang, Chichi ; Han, Enlin ; Wang, Xiaodong ; Wu, Dezhen

Journal of Thermoplastic Composite Materials, February 2018, Vol.31(2), pp.223-245 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Mechanical properties, impact fracture behavior, and morphology of long-polyimide-fiber-reinforced poly(butylene terephthalate) composites

Yu, Zhengyang ; Wang, Xiaodong ; Wu, Dezhen

Journal of Composite Materials, October 2017, Vol.51(24), pp.3425-3439 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The influence of chemical constitution on the structure and properties of polyimide fibre and their graphite fibre

Xiao, Meng ; Zhang, Xingwei ; Xiao, Wentao ; Du, Jianjun ; Song, Huaihe ; Ma, Zhaokun

Polymer, 28 February 2019, Vol.165, pp.142-151 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High-tenacity and high-modulus polyimide fibers containing benzimidazole and pyrimidine units

Gan, Feng ; Dong, Jie ; Tang, Mingjun ; Li, Xiuting ; Li, Mengmeng ; Zhao, Xin ; Zhang, Qinghua

Reactive and Functional Polymers, August 2019, Vol.141, pp.112-122 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Fabrication of poly(bis-benzimidazole imide) fibers with enhanced mechanical properties and high limit oxygen indexes

Li, Mengmeng ; Dong, Jie ; Zheng, Sensen ; Gan, Feng ; Xu, Xiaochen ; Zhao, Xin ; Zhang, Qinghua

Polymer Testing, July 2019, Vol.76, pp.222-231 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enhancing the Dyeability of Polyimide Fibers with the Assistance of Swelling Agents

Dongyan Shao ; Changhai Xu ; Hongbo Wang ; Jinmei Du

Materials, 01 January 2019, Vol.12(3), p.347 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

“MOF-cloth” formed via supramolecular assembly of NH2-MIL-101(Cr) crystals on dopamine modified polyimide fiber for high temperature fume paper-based filter

Xie, Fan ; Zhang, Nan ; Zhuo, Longhai ; Qin, Panliang ; Chen, Shanshan ; Wang, Yafang ; Lu, Zhaoqing

Composites Part B, 01 July 2019, Vol.168, pp.406-412 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Crystal structure and mechanical properties of ODPA-DMB polyimide fibers

Kim, Young Ho ; Harris, Frank W ; Cheng, Stephen Z.D

Thermochimica Acta, 1996, Vol.282, pp.411-423 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
20
Second Generation PMR Polyimide/Fiber Composites
Material Type:
Technical Report
Add to e-Shelf

Second Generation PMR Polyimide/Fiber Composites

Cavano, Paul J Trw Equipment Group Cleveland Oh (Corporate Author)

Full text available

20 Results  for Everything (Includes Articles)

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (19)

Refine My Results

Material Type 

 1. Articles  (19)
 2. Technical Report  (1)
 3. More options open sub menu

Publication Date 

From To
 1. Before 1996  (1)
 2. 1996 To 2013  (1)
 3. 2014 To 2014  (3)
 4. 2015 To 2017  (7)
 5. After 2017  (8)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Zhang, Qinghua
 2. Dong, Jie
 3. Wu, Dezhen
 4. Zhao, Xin
 5. Yin, Chaoqing

Searching Remote Databases, Please Wait