skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

37 Results  for Everything (Includes Articles)

Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Two novel calreticulin-related molecules with microbial binding and phagocytosis enhancing capacity in the half-smooth tongue sole, Cynoglossus semilaevis

Wang, Guanghua ; Jiang, Zengjie ; He, Shuwen ; Zhang, Min

Fish and Shellfish Immunology, January 2018, Vol.72, pp.174-180 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis of novel 2-azabicyclo[3.1.1]heptane-5-carboxylic acid

He, Shuwen ; Hao, Jinsong ; Ashley, Eric R ; Chobanian, Harry R ; Pio, Barbara ; Colletti, Steven L ; Miller, Michael

Tetrahedron Letters, 16 March 2016, Vol.57(11), pp.1268-1269 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Catalytic asymmetric hydrogenation to access spiroindane dimethyl acetic acid

He, Shuwen ; Shultz, C. Scott ; Lai, Zhong ; Eid, Ronsar ; Dobbelaar, Peter H ; Ye, Zhixiong ; Nargund, Ravi P

Tetrahedron Letters, 13 July 2011, Vol.52(28), pp.3621-3624 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A biocatalytic/reductive etherification approach to substituted piperidinyl ethers

Kuethe, Jeffrey T ; Janey, Jacob M ; Truppo, Matthew ; Arredondo, Juan ; Li, Tao ; Yong, Kelvin ; He, Shuwen

Tetrahedron, 29 July 2014, Vol.70(30), pp.4563-4570 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis of β-carbolines from aldehydes and ketones via the α-siloxy α,β-unsaturated esters

He, Shuwen ; Lai, Zhong ; Yang, David X ; Hong, Qingmei ; Reibarkh, Mikhail ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

Tetrahedron Letters, 2010, Vol.51(33), pp.4361-4364 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Facile functionalization at the C2 position of a highly substituted benzofuran

He, Shuwen ; Li, Peng ; Dai, Xing ; Mccomas, Casey C ; Du, Chunyan ; Wang, Ping ; Lai, Zhong ; Liu, Hong ; Yin, Jingjun ; Bulger, Paul G ; Dang, Qun ; Xiao, Dong ; Zorn, Nicolas ; Peng, Xuanjia ; Nargund, Ravi P ; Palani, Anandan

Tetrahedron Letters, 02 April 2014, Vol.55(14), pp.2212-2216 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A general approach to access 5,6-dihydroindolo-naphthyridine ring system

He, Shuwen ; Li, Peng ; Dai, Xing ; Liu, Hong ; Lai, Zhong ; Xiao, Dong ; Mccomas, Casey C ; Du, Chunyan ; Liu, Yuehui ; Yin, Jingjun ; Dang, Qun ; Zorn, Nicolas ; Peng, Xuanjia ; Nargund, Ravi P ; Palani, Anandan

Tetrahedron Letters, 05 April 2017, Vol.58(14), pp.1373-1375 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A general approach to substituted 6H-pyrido[2′,3′:5,6] [1,3]oxazino[3,4-a]indole via cyclization from an indoline precursor followed by re-aromatization

He, Shuwen ; Li, Peng ; Dai, Xing ; Mccomas, Casey C ; Huang, Hongling ; Zhan, Chaoliang ; Chang, Liang ; Liu, Yuehui ; Chen, Shaojun ; Lai, Zhong ; Liu, Hong ; Yin, Jingjun ; Dang, Qun ; Xiao, Dong ; Zorn, Nicolas ; Peng, Xuanjia ; Nargund, Ravi P ; Palani, Anandan

Tetrahedron Letters, 17 July 2013, Vol.54(29), pp.3755-3758 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Identification and Characterization of Sebaceous Gland Atrophy-Sparing DGAT1 Inhibitors

Muise, Eric S ; Zhu, Yonghua ; Verras, Andreas ; Karanam, Bindhu V ; Gorski, Judith ; Weingarth, Drew ; Lin, Hua V ; Hwa, Joyce ; Thompson, John R ; Hu, Guanghui ; Liu, Jian ; He, Shuwen ; Devita, Robert J ; Shen, Dong-Ming ; Pinto, Shirly Slominski, Andrzej T. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Robust Visual Correlation Tracking

Zhang, Lei ; Wang, Yanjie ; Sun, Honghai ; Yao, Zhijun ; He, Shuwen Gaeta, Matteo

Mathematical Problems in Engineering, 2015, Vol.2015, 13 pages [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
11
Highly Diastereoselective Asymmetric Thio-Claisen Rearrangements
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Highly Diastereoselective Asymmetric Thio-Claisen Rearrangements

He, Shuwen ; Kozmin, Sergey A. ; Rawal, Viresh H.

Journal of the American Chemical Society, 01/2000, Vol.122(1), pp.190-191 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Microscale High-Throughput Experimentation as an Enabling Technology in Drug Discovery: Application in the Discovery of (Piperidinyl)pyridinyl-1H-benzimidazole Diacylglycerol Acyltransferase 1 Inhibitors

Cernak, Tim ; Gesmundo, Nathan J ; Dykstra, Kevin ; Yu, Yang ; Wu, Zhicai ; Shi, Zhi-Cai ; Vachal, Petr ; Sperbeck, Donald ; He, Shuwen ; Murphy, Beth Ann ; Sonatore, Lisa ; Williams, Steven ; Madeira, Maria ; Verras, Andreas ; Reiter, Maud ; Lee, Claire Heechoon ; Cuff, James ; Sherer, Edward C ; Kuethe, Jeffrey ; Goble, Stephen ; Perrotto, Nicholas ; Pinto, Shirly ; Shen, Dong-Ming ; Nargund, Ravi ; Balkovec, James ; Devita, Robert J ; Dreher, Spencer D

Journal of medicinal chemistry, 11 May 2017, Vol.60(9), pp.3594-3605 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Evaluation of a target region capture sequencing platform using monogenic diabetes as a study-model

Gao, Rui ; Liu, Yanxia ; Gjesing, Anette ; Hollensted, Mette ; Wan, Xianzi ; He, Shuwen ; Pedersen, Oluf ; Yi, Xin ; Wang, Jun ; Hansen, Torben

BMC Genetics, 2014, Vol.15, p.13 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Design and evaluation of novel tetracyclic benzofurans as palm site allosteric inhibitors of HCV NS5B polymerase

Liu, Hong ; Dai, Xing ; He, Shuwen ; Brockunier, Linda ; Marcantonio, Karen ; Ludmerer, Steven W ; Li, Fangbiao ; Feng, Kung-I ; Nargund, Ravi P ; Palani, Anandan

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Potential mechanism of enhanced postprandial glucagon‐like peptide‐1 release following treatment with a diacylglycerol acyltransferase 1 inhibitor

Liu, Jinqi ; Mclaren, David G. ; Chen, Dunlu ; Kan, Yanqing ; Stout, Steven J. ; Shen, Xiaolan ; Murphy, Beth Ann ; Forrest, Gail ; Karanam, Bindhu ; Sonatore, Lisa ; He, Shuwen ; Roddy, Thomas P. ; Pinto, Shirly

Pharmacology Research & Perspectives, December 2015, Vol.3(6), pp.n/a-n/a [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of substituted (4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine as potent somatostatin receptor 3 agonists

Lai, Zhong ; He, Shuwen ; Sherer, Edward C ; Wu, Zhicai ; Yu, Yang ; Ball, Richard ; Hong, Qingmei ; Yang, David X ; Guo, Liangqing ; Li, Derun ; Tuang, Quang ; Chicchi, Gary G ; Trusca, Dorina ; Tsao, Kwei-Lan ; Zhou, Yun-Ping ; Howard, Andrew D ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 September 2015, Vol.25(17), pp.3520-3525 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of a piperazine urea based compound as a potent, selective, orally bioavailable melanocortin subtype-4 receptor partial agonist

Hong, Qingmei ; Bakshi, Raman K ; Palucki, Brenda L ; Park, Min K ; Ye, Zhixiong ; He, Shuwen ; Pollard, Patrick G ; Sebhat, Iyassu K ; Liu, Jian ; Guo, Liangqin ; Cashen, Doreen E ; Martin, William J ; Weinberg, David H ; Macneil, Tanya ; Tang, Rui ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Miller, Randy R ; Stearns, Ralph A ; Chen, Howard Y ; Chen, Airu S ; Strack, Alison M ; Fong, Tung M ; Macintyre, D. Euan ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2011, Vol.21(8), pp.2330-2334 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Stimulation of Glucose-Dependent Insulin Secretion by a Potent, Selective sst3 Antagonist

Pasternak, Alexander ; Feng, Zhe ; De Jesus, Reynalda ; Ye, Zhixiong ; He, Shuwen ; Dobbelaar, Peter ; Bradley, Scott A ; Chicchi, Gary G ; Tsao, Kwei-Lan ; Trusca, Dorina ; Eiermann, George J ; Li, Cai ; Feng, Yue ; Wu, Margaret ; Shao, Qing ; Zhang, Bei B ; Nargund, Ravi ; Mills, Sander G ; Howard, Andrew D ; Yang, Lihu ; Zhou, Yun-Ping

ACS medicinal chemistry letters, 12 April 2012, Vol.3(4), pp.289-93 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Diamine Derivatives as Novel Small-Molecule, Potent, and Subtype-Selective Somatostatin SST3 Receptor Agonists

Li, Derun ; Wu, Zhicai ; Yu, Yang ; Ball, Richard G ; Guo, Liangqin ; Sherer, Edward ; He, Shuwen ; Hong, Qingmei ; Lai, Zhong ; Qi, Hongbo ; Truong, Quang ; Yang, David X ; Chicchi, Gary G ; Tsao, Kwei-Lan ; Trusca, Dorina ; Trujillo, Maria ; Pachanski, Michele ; Eiermann, George J ; Howard, Andrew D ; Zhou, Yun-Ping ; Zhang, Bei B ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

ACS medicinal chemistry letters, 12 June 2014, Vol.5(6), pp.690-5 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis and SAR of heterocyclic carboxylic acid isosteres based on 2-biarylethylimidazole as bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) agonists for the treatment of obesity

Hadden, Mark ; Goodman, Allan ; Guo, Cheng ; Guzzo, Peter R ; Henderson, Alan J ; Pattamana, Kevin ; Ruenz, Megan ; Sargent, Bruce J ; Swenson, Brian ; Yet, Larry ; Liu, Jian ; He, Shuwen ; Sebhat, Iyassu K ; Lin, Linus S ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Kan, Yanqing ; Palyha, Oksana ; Kelly, Theresa M ; Guan, Xiao-Ming ; Metzger, Joseph M ; Reitman, Marc L ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(9), pp.2912-2915 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
21
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Potent DGAT1 Inhibitors in the Benzimidazole Class with a Pyridyl-oxy-cyclohexanecarboxylic Acid Moiety

He, Shuwen ; Hong, Qingmei ; Lai, Zhong ; Wu, Zhicai ; Yu, Yang ; Kim, David W ; Ting, Pauline C ; Kuethe, Jeffrey T ; Yang, Ginger X ; Jian, Tianying ; Liu, Jian ; Guiadeen, Deodial ; Krikorian, Arto D ; Sperbeck, Donald M ; Sonatore, Lisa M ; Wiltsie, Judyann ; Chung, Christine C ; Gibson, Jack T ; Lisnock, Jeanmarie ; Murphy, Beth A ; Gorski, Judith N ; Liu, Jinqi ; Chen, Dunlu ; Chen, Xiaoli ; Wolff, Michael ; Tong, Sharon X ; Madeira, Maria ; Karanam, Bindhu V ; Shen, Dong-Ming ; Balkovec, James M ; Pinto, Shirly ; Nargund, Ravi P ; Devita, Robert J

ACS medicinal chemistry letters, 08 August 2013, Vol.4(8), pp.773-8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
22
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Investigation of Cardiovascular Effects of Tetrahydro-β-carboline sstr3 antagonists

He, Shuwen ; Lai, Zhong ; Ye, Zhixiong ; Dobbelaar, Peter H ; Shah, Shrenik K ; Truong, Quang ; Du, Wu ; Guo, Liangqin ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Qi, Hongbo ; Bakshi, Raman K ; Hong, Qingmei ; Dellureficio, James ; Reibarkh, Mikhail ; Samuel, Koppara ; Reddy, Vijay B ; Mitelman, Stan ; Tong, Sharon X ; Chicchi, Gary G ; Tsao, Kwei-Lan ; Trusca, Dorina ; Wu, Margaret ; Shao, Qing ; Trujillo, Maria E ; Fernandez, Guillermo ; Nelson, Donald ; Bunting, Patricia ; Kerr, Janet ; Fitzgerald, Patrick ; Morissette, Pierre ; Volksdorf, Sylvia ; Eiermann, George J ; Li, Cai ; Zhang, Bei ; Howard, Andrew D ; Zhou, Yun-Ping ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

ACS medicinal chemistry letters, 10 July 2014, Vol.5(7), pp.748-53 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
23
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

SAR exploration at the C-3 position of tetrahydro-β-carboline sstr3 antagonists

He, Shuwen ; Dobbelaar, Peter H ; Guo, Liangqin ; Ye, Zhixiong ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Truong, Quang ; Shah, Shrenik K ; Du, Wu ; Qi, Hongbo ; Bakshi, Raman K ; Hong, Qingmei ; Dellureficio, James D ; Sherer, Edward ; Pasternak, Alexander ; Feng, Zhe ; Reibarkh, Mikhail ; Lin, Melissa ; Samuel, Koppara ; Reddy, Vijay B ; Mitelman, Stan ; Tong, Sharon X ; Chicchi, Gary G ; Tsao, Kwei-Lan ; Trusca, Dorina ; Wu, Margaret ; Shao, Qing ; Trujillo, Maria E ; Fernandez, Guillermo ; Nelson, Donald ; Bunting, Patricia ; Kerr, Janet ; Fitzgerald, Patrick ; Morissette, Pierre ; Volksdorf, Sylvia ; Eiermann, George J ; Li, Cai ; Zhang, Bei B ; Howard, Andrew D ; Zhou, Yun-Ping ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15 March 2016, Vol.26(6), pp.1529-1535 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
24
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of a Potent and Selective DGAT1 Inhibitor with a Piperidinyl-oxy-cyclohexanecarboxylic Acid Moiety

He, Shuwen ; Hong, Qingmei ; Lai, Zhong ; Yang, David X ; Ting, Pauline C ; Kuethe, Jeffrey T ; Cernak, Timothy A ; Dykstra, Kevin D ; Sperbeck, Donald M ; Wu, Zhicai ; Yu, Yang ; Yang, Ginger X ; Jian, Tianying ; Liu, Jian ; Guiadeen, Deodial ; Krikorian, Arto D ; Sonatore, Lisa M ; Wiltsie, Judyann ; Liu, Jinqi ; Gorski, Judith N ; Chung, Christine C ; Gibson, Jack T ; Lisnock, Jeanmarie ; Xiao, Jianying ; Wolff, Michael ; Tong, Sharon X ; Madeira, Maria ; Karanam, Bindhu V ; Shen, Dong-Ming ; Balkovec, James M ; Pinto, Shirly ; Nargund, Ravi P ; Devita, Robert J

ACS medicinal chemistry letters, 09 October 2014, Vol.5(10), pp.1082-7 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
25
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of highly potent and efficacious MC4R agonists with spiroindane N-Me-1,2,4-triazole privileged structures for the treatment of obesity

He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Dobbelaar, Peter H ; Bakshi, Raman K ; Hong, Qingmei ; Dellureficio, James P ; Sebhat, Iyassu K ; Guo, Liangqin ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Lai, Yingjie ; Franklin, Christopher L ; Reibarkh, Mikhail ; Holmes, Mark A ; Weinberg, David H ; Macneil, Tanya ; Tang, Rui ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Miller, Randy R ; Stearns, Ralph A ; Chen, Howard Y ; Chen, Airu S ; Strack, Alison M ; Fong, Tung M ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(22), pp.6524-6532 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
26
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis and SAR of derivatives based on 2-biarylethylimidazole as bombesin receptor subtype-3 (BRS-3) agonists for the treatment of obesity

Liu, Jian ; He, Shuwen ; Jian, Tianying ; Dobbelaar, Peter H ; Sebhat, Iyassu K ; Lin, Linus S ; Goodman, Allan ; Guo, Cheng ; Guzzo, Peter R ; Hadden, Mark ; Henderson, Alan J ; Pattamana, Kevin ; Ruenz, Megan ; Sargent, Bruce J ; Swenson, Brian ; Yet, Larry ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Pan, Jie ; Kan, Yanqing ; Palyha, Oksana ; Kelly, Theresa M ; Guan, Xiao-Ming ; Howard, Andrew D ; Marsh, Donald J ; Metzger, Joseph M ; Reitman, Marc L ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(7), pp.2074-2077 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
27
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of potent, selective, and orally bioavailable 3 H-spiro[isobenzofuran-1,4′-piperidine] based melanocortin subtype-4 receptor agonists

Guo, Liangqin ; Ye, Zhixiong ; Liu, Jian ; He, Shuwen ; Bakshi, Raman K ; Sebhat, Iyassu K ; Dobbelaar, Peter H ; Hong, Qingmei ; Jian, Tianying ; Dellureficio, James P ; Tsou, Nancy N ; Ball, Richard G ; Weinberg, David H ; Macneil, Tanya ; Tang, Rui ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Chen, Howard Y ; Chen, Airu S ; Martin, William J ; Macintyre, D. Euan ; Strack, Alison M ; Fong, Tung M ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(16), pp.4895-4900 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
28
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of substituted biphenyl imidazoles as potent, bioavailable bombesin receptor subtype-3 agonists

He, Shuwen ; Dobbelaar, Peter H ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Sebhat, Iyassu K ; Lin, Linus S ; Goodman, Allan ; Guo, Cheng ; Guzzo, Peter R ; Hadden, Mark ; Henderson, Alan J ; Ruenz, Megan ; Sargent, Bruce J ; Yet, Larry ; Kelly, Theresa M ; Palyha, Oksana ; Kan, Yanqing ; Pan, Jie ; Chen, Howard ; Marsh, Donald J ; Shearman, Lauren P ; Strack, Alison M ; Metzger, Joseph M ; Feighner, Scott D ; Tan, Carina ; Howard, Andrew D ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Guan, Xiao-Ming ; Reitman, Marc L ; Patchett, Arthur A ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(6), pp.1913-1917 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
29
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Spiroindane based amides as potent and selective MC4R agonists for the treatment of obesity

He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Dobbelaar, Peter H ; Sebhat, Iyassu K ; Guo, Liangqin ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Lai, Yingjie ; Franklin, Christopher L ; Bakshi, Raman K ; Dellureficio, James P ; Hong, Qingmei ; Weinberg, David H ; Macneil, Tanya ; Tang, Rui ; Strack, Alison M ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Miller, Randy R ; Stearns, Ralph A ; Chen, Howard Y ; Chen, Airu S ; Fong, Tung M ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 August 2010, Vol.20(15), pp.4399-4405 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
30
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Optimization of privileged structures for selective and potent melanocortin subtype-4 receptor ligands

Hong, Qingmei ; Bakshi, Raman K ; Dellureficio, James ; He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Dobbelaar, Peter H ; Sebhat, Iyassu K ; Guo, Liangqin ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Tang, Rui ; Kalyani, Rubana N ; Macneil, Tanya ; Vongs, Aurawan ; Rosenblum, Charles I ; Weinberg, David H ; Peng, Qingping ; Tamvakopoulos, Constantin ; Miller, Randy R ; Stearns, Ralph A ; Cashen, Doreen ; Martin, Willian J ; Chen, Airu S ; Metzger, Joseph M ; Chen, Howard Y ; Strack, Allison M ; Fong, Tung M ; Maclntyre, Euan ; Van Der Ploeg, Lex H.T ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 August 2010, Vol.20(15), pp.4483-4486 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
31
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of a spiroindane based compound as a potent, selective, orally bioavailable melanocortin subtype-4 receptor agonist

He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Dobbelaar, Peter H ; Sebhat, Iyassu K ; Guo, Liangqin ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Lai, Yingjie ; Franklin, Christopher L ; Bakshi, Raman K ; Dellureficio, James P ; Hong, Qingmei ; Tsou, Nancy N ; Ball, Richard G ; Cashen, Doreen E ; Martin, William J ; Weinberg, David H ; Macneil, Tanya ; Tang, Rui ; Tamvakopoulos, Constantin ; Peng, Qianping ; Miller, Randy R ; Stearns, Ralph A ; Chen, Howard Y ; Chen, Airu S ; Strack, Alison M ; Fong, Tung M ; Macintyre, D. Euan ; Wyvratt, Matthew J ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2010, Vol.20(7), pp.2106-2110 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of MK-1421, a Potent, Selective sstr3 Antagonist, as a Development Candidate for Type 2 Diabetes

Shah, Shrenik K ; He, Shuwen ; Guo, Liangqin ; Truong, Quang ; Qi, Hongbo ; Du, Wu ; Lai, Zhong ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Hong, Qingmei ; Dobbelaar, Peter ; Ye, Zhixiong ; Sherer, Edward ; Feng, Zhe ; Yu, Yang ; Wong, Frederick ; Samuel, Koppara ; Madiera, Maria ; Karanam, Bindhu V ; Reddy, Vijay B ; Mitelman, Stan ; Tong, Sharon X ; Chicchi, Gary G ; Tsao, Kwei-Lan ; Trusca, Dorina ; Feng, Yue ; Wu, Margaret ; Shao, Qing ; Trujillo, Maria E ; Eiermann, George J ; Li, Cai ; Pachanski, Michele ; Fernandez, Guillermo ; Nelson, Donald ; Bunting, Patricia ; Morissette, Pierre ; Volksdorf, Sylvia ; Kerr, Janet ; Zhang, Bei B ; Howard, Andrew D ; Zhou, Yun-Ping ; Pasternak, Alexander ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

ACS medicinal chemistry letters, 14 May 2015, Vol.6(5), pp.513-7 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Discovery of MK-4256, a Potent SSTR3 Antagonist as a Potential Treatment of Type 2 Diabetes

He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Truong, Quang ; Shah, Shrenik ; Du, Wu ; Guo, Liangqin ; Dobbelaar, Peter H ; Lai, Zhong ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Qi, Hongbo ; Bakshi, Raman K ; Hong, Qingmei ; Dellureficio, James ; Pasternak, Alexander ; Feng, Zhe ; Dejesus, Reynalda ; Yang, Lihu ; Reibarkh, Mikhail ; Bradley, Scott A ; Holmes, Mark A ; Ball, Richard G ; Ruck, Rebecca T ; Huffman, Mark A ; Wong, Frederick ; Samuel, Koppara ; Reddy, Vijay B ; Mitelman, Stan ; Tong, Sharon X ; Chicchi, Gary G ; Tsao, Kwei-Lan ; Trusca, Dorina ; Wu, Margaret ; Shao, Qing ; Trujillo, Maria E ; Eiermann, George J ; Li, Cai ; Zhang, Bei B ; Howard, Andrew D ; Zhou, Yun-Ping ; Nargund, Ravi P ; Hagmann, William K

ACS medicinal chemistry letters, 14 June 2012, Vol.3(6), pp.484-9 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
34
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

CCDC 881690: Experimental Crystal Structure Determination

He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Truong, Quang ; Shah, Shrenik ; Du, Wu ; Guo, Liangqin ; Dobbelaar, P.H. ; Lai, Zhong ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Qi, Hongbo ; Bakshi, R.K. ; Hong, Qingmei ; Dellureficio, J. ; Pasternak, A. ; Feng, Zhe ; deJesus, R. ; Yang, L. ; Reibarkh, M. ; Bradley, S.A. ; Holmes, M.A. ; Ball, R.G. ; Ruck, R.T. ; Huffman, M.A. ; Wong, F. ; Samuel, K. ; Reddy, V.B. ; Mitelman, S. ; Tong, S.X. ; Chicchi, G.G. ; Tsao, Kwei-Han ; Trusca, D. ; Wu, M. ; Shao, Qing ; Trujillo, M. ; Eiermann, G.J. ; Li, Cai ; Zhang, Bei ; Howard, A.D. ; Zhou, Yun-Ping ; Nargund, R.P. ; Hagmann, W.K.

2012

Full text available

35
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

CCDC 760573: Experimental Crystal Structure Determination

He, Shuwen ; Ye, Zhixiong ; Dobbelaar, P.H. ; Sebhat, I.K. ; Guo, Liangqin ; Liu, Jian ; Jian, Tianying ; Lai, Yingjie ; Franklin, C.L. ; Bakshi, R.K. ; Dellureficio, J.P. ; Hong, Qingmei ; Tsou, N.N. ; Ball, R.G. ; Cashen, D.E. ; Martin, W.J. ; Weinberg, D.H. ; MacNeil, T. ; Tang, Rui ; Tamvakopoulos, C. ; Peng, Qianping ; Miller, R.R. ; Stearns, R.A. ; Chen, H.Y. ; Chen, A.S. ; Strack, A.M. ; Fong, T.M. ; MacIntyre, D.E. ; Wyvratt Junior, M.J. ; Nargund, R.P.

2010

Full text available

36
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Accelerating the discovery of DGAT1 inhibitors through the application of parallel medicinal chemistry (PMC)

Yu, Yang ; Wu, Zhicai ; Shi, Zhi-Cai ; He, Shuwen ; Lai, Zhong ; Cernak, Timothy A ; Vachal, Petr ; Liu, Min ; Liu, Jian ; Hong, Qingmei ; Jian, Tianying ; Guiadeen, Deodial ; Krikorian, Arto ; Sperbeck, Donald M ; Verras, Andreas ; Sonatore, Lisa M ; Murphy, Beth A ; Wiltsie, Judyann ; Chung, Christine C ; Gorski, Judith N ; Liu, Jinqi ; Xiao, Jianying ; Wolff, Michael ; Tong, Sharon X ; Madeira, Maria ; Karanam, Bindhu V ; Shen, Dong-Ming ; Balkovec, James M ; De Vita, Robert J ; Pinto, Shirly ; Nargund, Ravi P

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 June 2019, Vol.29(11), pp.1380-1385 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
37