skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

34 Results  for Everything (Includes Articles)

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Selective inhibition of Ezh2 by a small molecule inhibitor blocks tumor cells proliferation

Qi, Wei ; Chan, Homan ; Teng, Lin ; Li, Ling ; Chuai, Shannon ; Zhang, Ruipeng ; Zeng, Jue ; Li, Min ; Fan, Hong ; Lin, Ying ; Gu, Justin ; Ardayfio, Ophelia ; Zhang, Ji-Hu ; Yan, Xiaoxia ; Fang, Jialuo ; Mi, Yuan ; Zhang, Man ; Zhou, Tao ; Feng, Grace ; Chen, Zijun ; Li, Guobin ; Yang, Teddy ; Zhao, Kehao ; Liu, Xianghui ; Yu, Zhengtian ; Lu, Chris X ; Atadja, Peter ; Li, En

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 December 2012, Vol.109(52), pp.21360-5 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A liquid chromatography/mass spectrometry-based generic detection method for biochemical assay and hit discovery of histone methyltransferases

Li, Shu ; Gu, X. Justin ; Hao, Qin ; Fan, Hong ; Li, Ling ; Zhou, Shaolian ; Zhao, Kehao ; Chan, Ho Man ; Wang, Y. Karen

Analytical Biochemistry, 15 December 2013, Vol.443(2), pp.214-221 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure and function of the SWIRM domain, a conserved protein module found in chromatin regulatory complexes

Da, Guoping ; Lenkart, Jeffrey ; Zhao, Kehao ; Shiekhattar, Ramin

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Feb 14, 2006, pp.2057-2062 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structural basis for nicotinamide cleavage and ADP-ribose transfer by NAD(+)-dependent Sir2 histone/protein deacetylases

Zhao, Kehao ; Harshaw, Robyn ; Chai, Xiaomei ; Marmorstein, Ronen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 June 2004, Vol.101(23), pp.8563-8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structural basis for nicotinamide cleavage and ADP-ribose transfer by NAD+-dependent Sir2 histone/protein deacetylases

Zhao, Kehao ; Harshaw, Robyn ; Chai, Xiaomei ; Marmorstein, Ronen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Jun 8, 2004, pp.8563-8568 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure of a Sir2 substrate, Alba, reveals a mechanism for deacetylation-induced enhancement of DNA binding

Zhao, Kehao ; Chai, Xiaomei ; Marmorstein, Ronen

The Journal of biological chemistry, 11 July 2003, Vol.278(28), pp.26071-7 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Detecting S-adenosyl-l-methionine-induced conformational change of a histone methyltransferase using a homogeneous time-resolved fluorescence-based binding assay

Lin, Ying ; Fan, Hong ; Frederiksen, Mathias ; Zhao, Kehao ; Jiang, Lei ; Wang, Zhaofu ; Zhou, Shaolian ; Guo, Weihui ; Gao, Jun ; Li, Shu ; Harrington, Edmund ; Meier, Peter ; Scheufler, Clemens ; Xu, Yao-Chang ; Atadja, Peter ; Lu, Chris ; Li, En ; Justin Gu, X

Analytical Biochemistry, 01 April 2012, Vol.423(1), pp.171-177 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Split luciferase-based biosensors for characterizing EED binders

Li, Ling ; Feng, Lijian ; Shi, Minlong ; Zeng, Jue ; Chen, Zijun ; Zhong, Li ; Huang, Li ; Guo, Weihui ; Huang, Ying ; Qi, Wei ; Lu, Chris ; Li, En ; Zhao, Kehao ; Gu, Justin

Analytical Biochemistry, 01 April 2017, Vol.522, pp.37-45 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The structural basis of protein acetylation by the p300/CBP transcriptional coactivator

Liu, Xin ; Wang, Ling ; Zhao, Kehao ; Thompson, Paul R ; Hwang, Yousang ; Marmorstein, Ronen ; Cole, Philip A

Nature, 14 February 2008, Vol.451(7180), pp.846-50 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure-Guided Design of EED Binders Allosterically Inhibiting the Epigenetic Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) Methyltransferase

Lingel, Andreas ; Sendzik, Martin ; Huang, Ying ; Shultz, Michael D ; Cantwell, John ; Dillon, Michael P ; Fu, Xingnian ; Fuller, John ; Gabriel, Tobias ; Gu, Justin ; Jiang, Xiangqing ; Li, Ling ; Liang, Fang ; Mckenna, Maureen ; Qi, Wei ; Rao, Weijun ; Sheng, Xijun ; Shu, Wei ; Sutton, James ; Taft, Benjamin ; Wang, Long ; Zeng, Jue ; Zhang, Hailong ; Zhang, Maya ; Zhao, Kehao ; Lindvall, Mika ; Bussiere, Dirksen E Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Journal of Medicinal Chemistry, 12 January 2017, Vol.60(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure and Substrate Binding Properties of cobB, a Sir2 Homolog Protein Deacetylase from Escherichia coli

Zhao, Kehao ; Chai, Xiaomei ; Marmorstein, Ronen

Journal of Molecular Biology, 2004, Vol.337(3), pp.731-741 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure of the human Papillomavirus E7 oncoprotein and its mechanism for inactivation of the retinoblastoma tumor suppressor

Liu, Xin ; Clements, Adrienne ; Zhao, Kehao ; Marmorstein, Ronen

The Journal of biological chemistry, 06 January 2006, Vol.281(1), pp.578-86 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure and function of the SWIRM domain, a conserved protein module found in chromatin regulatory complexes

Da, Guoping ; Lenkart, Jeffrey ; Zhao, Kehao ; Shiekhattar, Ramin ; Cairns, Bradley R ; Marmorstein, Ronen

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 14 February 2006, Vol.103(7), pp.2057-62 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure and Biochemical Characterization of Protein Acetyltransferase from Sulfolobus solfataricus

Brent, Michael M ; Iwata, Ayaka ; Carten, Juliana ; Zhao, Kehao ; Marmorstein, Ronen Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

J. Biol. Chem, 02 September 2009, Vol.284((29) ; 07, 2009) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of Potent and Selective Allosteric Inhibitors of Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3)

Kaniskan, H Ümit ; Eram, Mohammad S ; Zhao, Kehao ; Szewczyk, Magdalena M ; Yang, Xiaobao ; Schmidt, Keith ; Luo, Xiao ; Xiao, Sean ; Dai, Miao ; He, Feng ; Zang, Irene ; Lin, Ying ; Li, Fengling ; Dobrovetsky, Elena ; Smil, David ; Min, Sun-Joon ; Lin-Jones, Jennifer ; Schapira, Matthieu ; Atadja, Peter ; Li, En ; Barsyte-Lovejoy, Dalia ; Arrowsmith, Cheryl H ; Brown, Peter J ; Liu, Feng ; Yu, Zhengtian ; Vedadi, Masoud ; Jin, Jian

Journal of medicinal chemistry, 08 February 2018, Vol.61(3), pp.1204-1217 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of First-in-Class, Potent, and Orally Bioavailable Embryonic Ectoderm Development (EED) Inhibitor with Robust Anticancer Efficacy

Huang, Ying ; Zhang, Jeff ; Yu, Zhengtian ; Zhang, Hailong ; Wang, Youzhen ; Lingel, Andreas ; Qi, Wei ; Gu, Justin ; Zhao, Kehao ; Shultz, Michael D ; Wang, Long ; Fu, Xingnian ; Sun, Yongfeng ; Zhang, Qiong ; Jiang, Xiangqing ; Zhang, Jiangwei ; Zhang, Chunye ; Li, Ling ; Zeng, Jue ; Feng, Lijian ; Zhang, Chao ; Liu, Yueqin ; Zhang, Man ; Zhang, Lijun ; Zhao, Mengxi ; Gao, Zhenting ; Liu, Xianghui ; Fang, Douglas ; Guo, Haibing ; Mi, Yuan ; Gabriel, Tobias ; Dillon, Michael P ; Atadja, Peter ; Oyang, Counde

Journal of medicinal chemistry, 23 March 2017, Vol.60(6), pp.2215-2226 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Potent, Selective and Cell‐Active Allosteric Inhibitor of Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3

Kaniskan, H. Ümit ; Szewczyk, Magdalena M. ; Yu, Zhengtian ; Eram, Mohammad S. ; Yang, Xiaobao ; Schmidt, Keith ; Luo, Xiao ; Dai, Miao ; He, Feng ; Zang, Irene ; Lin, Ying ; Kennedy, Steven ; Li, Fengling ; Dobrovetsky, Elena ; Dong, Aiping ; Smil, David ; Min, Sun‐Joon ; Landon, Melissa ; Lin‐Jones, Jennifer ; Huang, Xi‐Ping ; Roth, Bryan L. ; Schapira, Matthieu ; Atadja, Peter ; Barsyte‐Lovejoy, Dalia ; Arrowsmith, Cheryl H. ; Brown, Peter J. ; Zhao, Kehao ; Jin, Jian ; Vedadi, Masoud

Angewandte Chemie International Edition, 20 April 2015, Vol.54(17), pp.5166-5170 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery and Molecular Basis of a Diverse Set of Polycomb Repressive Complex 2 Inhibitors Recognition by EED

Li, Ling ; Zhang, Hailong ; Zhang, Man ; Zhao, Mengxi ; Feng, Lijian ; Luo, Xiao ; Gao, Zhenting ; Huang, Ying ; Ardayfio, Ophelia ; Ji-Hu, Zhang ; Lin, Ying ; Fan, Hong ; Li, Guobin ; Liu, Lei ; Feng, Leying ; Luo, Fangjun ; Lin, Teng ; Qi, Wei ; Ottl, Johannes ; Lingel

PLoS One, Jan 2017, p.e0169855 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structural Basis for Interaction between the Ubp3 Deubiquitinating Enzyme and Its Bre5 Cofactor

Li, Keqin ; Zhao, Kehao ; Ossareh-Nazari, Batool ; Da, Guoping ; Dargemont, Catherine ; Marmorstein, Ronen

Journal of Biological Chemistry, 2005, Vol.280(32), pp.29176-29185 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Potent, Selective and Cell-Active Allosteric Inhibitor of Protein Arginine Methyltransferase3 (PRMT3)

Kaniskan, H Ümit ; Szewczyk, Magdalena M ; Yu, Zhengtian ; Eram, Mohammad S ; Yang, Xiaobao ; Schmidt, Keith ; Luo, Xiao ; Dai, Miao ; He, Feng ; Zang, Irene ; Lin, Ying ; Kennedy, Steven ; Li, Fengling ; Dobrovetsky, Elena ; Dong, Aiping ; Smil, David ; Min, Sun-Joon ; Landon, Melissa ; Lin-Jones, Jennifer ; Huang, Xi-Ping ; Roth, Bryan L ; Schapira, Matthieu ; Atadja, Peter ; Barsyte-Lovejoy, Dalia ; Arrowsmith, Cheryl H ; Brown, Peter J ; Zhao, Kehao ; Jin, Jian ; Vedadi, Masoud

Angewandte Chemie, Apr 20, 2015, pp.5166-5170 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
21
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure of human SMYD2 protein reveals the basis of p53 tumor suppressor methylation

Wang, Li ; Li, Ling ; Zhang, Hailong ; Luo, Xiao ; Dai, Jingquan ; Zhou, Shaolian ; Gu, Justin ; Zhu, Jidong ; Atadja, Peter ; Lu, Chris ; Li, En ; Zhao, Kehao

The Journal of biological chemistry, 04 November 2011, Vol.286(44), pp.38725-37 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

22
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of Small-Molecule Antagonists of the H3K9me3 Binding to UHRF1 Tandem Tudor Domain

Senisterra, Guillermo ; Zhu, Hugh Y ; Luo, Xiao ; Zhang, Hailong ; Xun, Guoliang ; Lu, Chunliang ; Xiao, Wen ; Hajian, Taraneh ; Loppnau, Peter ; Chau, Irene ; Li, Fengling ; Allali-Hassani, Abdellah ; Atadja, Peter ; Oyang, Counde ; Li, En ; Brown, Peter J ; Arrowsmith, Cheryl H ; Zhao, Kehao ; Yu, Zhengtian ; Vedadi, Masoud

SLAS Discovery, October 2018, Vol.23(9), pp.930-940 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
23
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Biochemical Studies and Molecular Dynamic Simulations Reveal the Molecular Basis of Conformational Changes in DNA Methyltransferase-1

Ye, Fei ; Kong, Xiangqian ; Zhang, Hao ; Liu, Yan ; Shao, Zhiyuan ; Jin, Jia ; Cai, Yi ; Zhang, Rukang ; Li, Linjuan ; Zhang, Yang W ; Liu, Yu-Chih ; Zhang, Chenhua ; Xie, Wenbing ; Yu, Kunqian ; Ding, Hong ; Zhao, Kehao ; Chen, Shijie ; Jiang, Hualiang ; Baylin, Stephen B ; Luo, Cheng

ACS chemical biology, 16 March 2018, Vol.13(3), pp.772-781 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
24
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Upregulation of CD11b and CD86 through LSD1 inhibition promotes myeloid differentiation and suppresses cell proliferation in human monocytic leukemia cells

Fang, Jianwu ; Ying, Haiyan ; Mao, Ting ; Fang, Yanjia ; Lu, Yuan ; Wang, He ; Zang, Irene ; Wang, Zhaofu ; Lin, Ying ; Zhao, Mengxi ; Luo, Xiao ; Wang, Zongyao ; Zhang, Yan ; Zhang, Chao ; Xiao, Wei ; Wang, Yan ; Tan, Wei ; Chen, Zhui ; Lu, Chris ; Atadja, Peter ; Li, En ; Zhao, Kehao ; Liu, Jianfeng ; Gu, Justin

Oncotarget, 17 October 2017, Vol.8(49), pp.85085-85101 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
25
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Structurally Disordered KRAB Repression Domain Is Incorporated into a Protease Resistant Core upon Binding to KAP-1-RBCC Domain

Peng, Hongzhuang ; Gibson, Lisa C ; Capili, Allan D ; Borden, Katherine L.B ; Osborne, Michael J ; Harper, Sandra L ; Speicher, David W ; Zhao, Kehao ; Marmorstein, Ronen ; Rock, Thomas A ; Rauscher, Frank J

Journal of Molecular Biology, 2007, Vol.370(2), pp.269-289 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
26
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

NSD2 is recruited through its PHD domain to oncogenic gene loci to drive multiple myeloma

Huang, Zheng ; Wu, Haiping ; Chuai, Shannon ; Xu, Fiona ; Yan, Feng ; Englund, Nathan ; Wang, Zhaofu ; Zhang, Hailong ; Fang, Ming ; Wang, Youzhen ; Gu, Justin ; Zhang, Man ; Yang, Teddy ; Zhao, Kehao ; Yu, Yanyan ; Dai, Jingquan ; Yi, Wei ; Zhou, Shaolian ; Li, Qian ; Wu, Jing ; Liu, Jun ; Wu, Xu ; Chan, Homan ; Lu, Chris ; Atadja, Peter ; Li, En ; Wang, Yan ; Hu, Min

Cancer research, 15 October 2013, Vol.73(20), pp.6277-88 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

27
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Histone methyltransferase SETDB1 regulates liver cancer cell growth through methylation of p53

Fei, Qi ; Shang, Ke ; Zhang, Jianhua ; Chuai, Shannon ; Kong, Desheng ; Zhou, Tianlun ; Fu, Shijun ; Liang, Ying ; Li, Chong ; Chen, Zhi ; Zhao, Yuan ; Yu, Zhengtian ; Huang, Zheng ; Hu, Min ; Ying, Haiyan ; Chen, Zhui ; Zhang, Yun ; Xing, Feng ; Zhu, Jidong ; Xu, Haiyan ; Zhao, Kehao ; Lu, Chris ; Atadja, Peter ; Xiao, Zhi-Xiong ; Li, En ; Shou, Jianyong

Nature communications, 16 October 2015, Vol.6, pp.8651 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
28
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure of basic phospholipase A 2 from Agkistrodon halys Pallas: implications for its association, hemolytic and anticoagulant activities

Zhao, Kehao ; Zhou, Yuancong ; Lin, Zhengjiong

Toxicon, 2000, Vol.38(7), pp.901-916 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
29
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A Potent, Selective and Cell‐Active Allosteric Inhibitor of Protein Arginine Methyltransferase 3 (PRMT3

Kaniskan, H. Ümit ; Szewczyk, Magdalena M. ; Yu, Zhengtian ; Eram, Mohammad S. ; Yang, Xiaobao ; Schmidt, Keith ; Luo, Xiao ; Dai, Miao ; He, Feng ; Zang, Irene ; Lin, Ying ; Kennedy, Steven ; Li, Fengling ; Dobrovetsky, Elena ; Dong, Aiping ; Smil, David ; Min, Sun‐Joon ; Landon, Melissa ; Lin‐Jones, Jennifer ; Huang, Xi‐Ping ; Roth, Bryan L. ; Schapira, Matthieu ; Atadja, Peter ; Barsyte‐Lovejoy, Dalia ; Arrowsmith, Cheryl H. ; Brown, Peter J. ; Zhao, Kehao ; Jin, Jian ; Vedadi, Masoud

Angewandte Chemie, 20 April 2015, Vol.127(17), pp.5255-5259 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
30
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Targeting epigenetic machinery: Emerging novel allosteric inhibitors

Ye, Fei ; Huang, Jing ; Wang, Hongbo ; Luo, Cheng ; Zhao, Kehao

Pharmacology & therapeutics, 12 September 2019, pp.107406 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

31
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure of a Basic Phospholipase A 2 from Agkistrodon halys Pallas at 2.13 Å Resolution

Zhao, Kehao ; Song, Shiying ; Lin, Zhengjiong ; Zhou, Yuancong

Acta Crystallographica Section D, 01 July 1998, Vol.54(4), pp.510-521 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structure of a human ASF1a-HIRA complex and insights into specificity of histone chaperone complex assembly

Tang, Yong ; Poustovoitov, Maxim V ; Zhao, Kehao ; Garfinkel, Megan ; Canutescu, Adrian ; Dunbrack, Roland ; Adams, Peter D ; Marmorstein, Ronen

Nature structural & molecular biology, October 2006, Vol.13(10), pp.921-9 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High‐resolution structure of the p53 core domain: implications for binding small‐molecule stabilizing compounds

Ho, William C. ; Luo, Cheng ; Zhao, Kehao ; Chai, Xiaomei ; Fitzgerald, Mary X. ; Marmorstein, Ronen

Acta Crystallographica Section D, December 2006, Vol.62(12), pp.1484-1493 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
34
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inhibition of Epstein-Barr virus OriP function by tankyrase, a telomere-associated poly-ADP ribose polymerase that binds and modifies EBNA1

Deng, Zhong ; Atanasiu, Constandache ; Zhao, Kehao ; Marmorstein, Ronen ; Sbodio, Juan I ; Chi, Nai-Wen ; Lieberman, Paul M

Journal of virology, April 2005, Vol.79(8), pp.4640-50 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

34 Results  for Everything (Includes Articles)

Refine Search Results

Expand My Results

  1.