skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

6 Results  for Everything (Includes Articles)

Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Optimization of (2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)acetic acids: discovery of a non-free fatty acid-like, highly bioavailable G protein-coupled receptor 40/free fatty acid receptor 1 agonist as a glucose-dependent insulinotropic agent

Negoro, Nobuyuki ; Sasaki, Shinobu ; Mikami, Satoshi ; Ito, Masahiro ; Tsujihata, Yoshiyuki ; Ito, Ryo ; Suzuki, Masami ; Takeuchi, Koji ; Suzuki, Nobuhiro ; Miyazaki, Junichi ; Santou, Takashi ; Odani, Tomoyuki ; Kanzaki, Naoyuki ; Funami, Miyuki ; Morohashi, Akio ; Nonaka, Masami ; Matsunaga, Shinichiro ; Yasuma, Tsuneo ; Momose, Yu

Journal of medicinal chemistry, 26 April 2012, Vol.55(8), pp.3960-74 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Design and synthesis of a novel series of orally active, selective somatostatin receptor 2 agonists for the treatment of type 2 diabetes

Banno, Yoshihiro ; Sasaki, Shigekazu ; Kamata, Makoto ; Kunitomo, Jun ; Miyamoto, Yasufumi ; Abe, Hidenori ; Taya, Naohiro ; Oi, Satoru ; Watanabe, Masanori ; Urushibara, Tomoko ; Hazama, Masatoshi ; Niwa, Shin-Ichi ; Miyamoto, Saku ; Horinouchi, Akira ; Kuroshima, Ken-Ichi ; Amano, Nobuyuki ; Matsumoto, Shin-Ichi ; Matsunaga, Shinichiro

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 01 November 2017, Vol.25(21), pp.5995-6006 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of TAK-875: A Potent, Selective, and Orally Bioavailable GPR40 Agonist

Negoro, Nobuyuki ; Sasaki, Shinobu ; Mikami, Satoshi ; Ito, Masahiro ; Suzuki, Masami ; Tsujihata, Yoshiyuki ; Ito, Ryo ; Harada, Ayako ; Takeuchi, Koji ; Suzuki, Nobuhiro ; Miyazaki, Junichi ; Santou, Takashi ; Odani, Tomoyuki ; Kanzaki, Naoyuki ; Funami, Miyuki ; Tanaka, Toshimasa ; Kogame, Akifumi ; Matsunaga, Shinichiro ; Yasuma, Tsuneo ; Momose

ACS medicinal chemistry letters, 09 September 2010, Vol.1(6), pp.290-4 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Single-chip CMOS tracking image sensor for a complex target
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Single-chip CMOS tracking image sensor for a complex target

Matsunaga, Shinichiro

http://hdl.handle.net/1842/15285

2002

Full text available

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Novel 4-amino-furo[2,3- d]pyrimidines as Tie-2 and VEGFR2 dual inhibitors

Miyazaki, Yasushi ; Matsunaga, Shinichiro ; Tang, Jun ; Maeda, Yutaka ; Nakano, Masato ; Philippe, Rocher J ; Shibahara, Megumi ; Liu, Wei ; Sato, Hideyuki ; Wang, Liping ; Nolte, Robert T

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2005, Vol.15(9), pp.2203-2207 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Conference Proceeding
Add to e-Shelf

Low Vf and highly reliable 16 kV ultrahigh voltage SiC flip-type n-channel implantation and epitaxial IGBT

Yonezawa, Yoshiyuki ; Mizushima, Tomonori ; Takenaka, Kensuke ; Fujisawa, Hiroyuki ; Kato, Tomohisa ; Harada, Shinsuke ; Tanaka, Yasunori ; Okamoto, Mitsuo ; Sometani, Mitsuru ; Okamoto, Dai ; Kumagai, Naoki ; Matsunaga, Shinichiro ; Deguchi, Tadayoshi ; Arai, Manabu ; Hatakeyama, Tetsuo ; Makifuchi, Youichi ; Araoka, Tsuyoshi ; Oose, Naoyuki ; Tsutsumi, Takashi ; Yoshikawa, Mitsuru ; Tatera, Katsumi ; Harashima, Masayuki ; Sano, Yukio ; Morisaki, Eisuke ; Takei, Manabu ; Miyajima, Masaaki ; Kimura, Hiroshi ; Otsuki, Akihiro ; Fukuda, Kenji ; Okumura, Hajime ; Kimoto, Tsunenobu

2013 IEEE International Electron Devices Meeting, December 2013, pp.6.6.1-6.6.4

Full text available

6 Results  for Everything (Includes Articles)

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (4)

Refine My Results

Material Type 

 1. Articles  (4)
 2. Dissertations  (1)
 3. Conference Proceedings  (1)
 4. More options open sub menu

Publication Date 

From To
 1. Before 2005  (1)
 2. 2005 To 2009  (1)
 3. 2010 To 2011  (1)
 4. 2012 To 2013  (2)
 5. After 2013  (1)
 6. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Matsunaga, Shinichiro
 2. Suzuki, Nobuhiro
 3. Negoro, Nobuyuki
 4. Funami, Miyuki
 5. Sasaki, Shinobu

on this subject:

 1. Animals
 2. Humans
 3. Medicine
 4. Tak-875
 5. Gsis

Searching Remote Databases, Please Wait