skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

5 Results  for Everything (Includes Articles)

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Metal substitutions at the diiron sites of hemerythrin and myohemerythrin: Contributions of divalent metals to stability of a four-helix bundle protein

Ji-Hu, Zhang ; Kurtz, Donald

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Aug 1, 1992, Vol.89(15), p.7065 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Selective inhibition of Ezh2 by a small molecule inhibitor blocks tumor cells proliferation

Wei Qi ; Homan Chan ; Lin Teng ; Ling Li ; Shannon Chuai ; Ruipeng Zhang ; Jue Zeng ; Min Li ; Hong Fan ; Ying Lin ; Justin Gu ; Ophelia Ardayfio ; Ji-Hu Zhang ; Xiaoxia Yan ; Jialuo Fang ; Yuan Mi ; Man Zhang ; Tao Zhou ; Grace Feng ; Zijun Chen ; Guobin Li ; Teddy Yang ; Kehao Zhao ; Xianghui Liu ; Zhengtian Yu ; Chris X. Lu ; Peter Atadja ; En Li

Proceedings of the National Academy of Sciences, 26 December 2012, Vol.109(52), p.21360 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Allosteric inhibition of SHP2 phosphatase inhibits cancers driven by receptor tyrosine kinases

Ying-Nan P. Chen ; Matthew J. Lamarche ; Ho Man Chan ; Peter Fekkes ; Jorge Garcia-Fortanet ; Michael G. Acker ; Brandon Antonakos ; Christine Hiu-Tung Chen ; Zhouliang Chen ; Vesselina G. Cooke ; Jason R. Dobson ; Zhan Deng ; Feng Fei ; Brant Firestone ; Michelle Fodor ; Cary Fridrich ; Hui Gao ; Denise Grunenfelder ; Huai-Xiang Hao ; Jaison Jacob ; Samuel Ho ; Kathy Hsiao ; Zhao B. Kang ; Rajesh Karki ; Mitsunori Kato ; Jay Larrow ; Laura R. La Bonte ; Francois Lenoir ; Gang Liu ; Shumei Liu ; Dyuti Majumdar ; Matthew J. Meyer ; Mark Palermo ; Lawrence Perez ; Minying Pu ; Edmund Price ; Christopher Quinn ; Subarna Shakya ; Michael D. Shultz ; Joanna Slisz ; Kavitha Venkatesan ; Ping Wang ; Markus Warmuth ; Sarah Williams ; Guizhi Yang ; Jing Yuan ; Ji-Hu Zhang ; Ping Zhu ; Timothy Ramsey ; Nicholas J. Keen ; William R. Sellers ; Travis Stams ; Pascal D. Fortin

Nature, 2016, Vol.535(7610), p.148 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Directed evolution of a fucosidase from a galactosidase by DNA shuffling and screening

Ji-Hu Zhang ; Glenn Dawes ; Willem P. C. Stemmer

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 April 1997, Vol.94(9), p.4504 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery and Molecular Basis of a Diverse Set of Polycomb Repressive Complex 2 Inhibitors Recognition by EED

Ling Li ; Hailong Zhang ; Man Zhang ; Mengxi Zhao ; Lijian Feng ; Xiao Luo ; Zhenting Gao ; Ying Huang ; Ophelia Ardayfio ; Ji-Hu Zhang ; Ying Lin ; Hong Fan ; Yuan Mi ; Guobin Li ; Lei Liu ; Leying Feng ; Fangjun Luo ; Lin Teng ; Wei Qi ; Johannes Ottl

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(1), p.e0169855 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

5 Results  for Everything (Includes Articles)

Refine Search Results

Expand My Results

  1.   

Publication Date 

From To

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

  1. Ji-Hu Zhang
  2. Zhang, Ji-Hu
  3. Yu, Zhengtian
  4. Gu, Justin
  5. Zhao, Kehao

Searching Remote Databases, Please Wait