skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

3 Results  for Everything (Includes Articles)

Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery of First-in-Class, Potent, and Orally Bioavailable Embryonic Ectoderm Development (EED) Inhibitor with Robust Anticancer Efficacy

Huang, Ying ; Zhang, Jeff ; Yu, Zhengtian ; Zhang, Hailong ; Wang, Youzhen ; Lingel, Andreas ; Qi, Wei ; Gu, Justin ; Zhao, Kehao ; Shultz, Michael D ; Wang, Long ; Fu, Xingnian ; Sun, Yongfeng ; Zhang, Qiong ; Jiang, Xiangqing ; Zhang, Jiangwei ; Zhang, Chunye ; Li, Ling ; Zeng, Jue ; Feng, Lijian ; Zhang, Chao ; Liu, Yueqin ; Zhang, Man ; Zhang, Lijun ; Zhao, Mengxi ; Gao, Zhenting ; Liu, Xianghui ; Fang, Douglas ; Guo, Haibing ; Mi, Yuan ; Gabriel, Tobias ; Dillon, Michael P ; Atadja, Peter ; Oyang, Counde

Journal of medicinal chemistry, 23 March 2017, Vol.60(6), pp.2215-2226 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Split luciferase-based biosensors for characterizing EED binders

Li, Ling ; Feng, Lijian ; Shi, Minlong ; Zeng, Jue ; Chen, Zijun ; Zhong, Li ; Huang, Li ; Guo, Weihui ; Huang, Ying ; Qi, Wei ; Lu, Chris ; Li, En ; Zhao, Kehao ; Gu, Justin

Analytical Biochemistry, 01 April 2017, Vol.522, pp.37-45 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Discovery and Molecular Basis of a Diverse Set of Polycomb Repressive Complex 2 Inhibitors Recognition by EED

Li, Ling ; Zhang, Hailong ; Zhang, Man ; Zhao, Mengxi ; Feng, Lijian ; Luo, Xiao ; Gao, Zhenting ; Huang, Ying ; Ardayfio, Ophelia ; Ji-Hu, Zhang ; Lin, Ying ; Fan, Hong ; Li, Guobin ; Liu, Lei ; Feng, Leying ; Luo, Fangjun ; Lin, Teng ; Qi, Wei ; Ottl, Johannes ; Lingel

PLoS One, Jan 2017, p.e0169855 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions

3 Results  for Everything (Includes Articles)

Searching Remote Databases, Please Wait