skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 67  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Downregulation of GABA B receptors in the spinal cord dorsal horn in diabetic neuropathy

Wang, Xiu-Li ; Zhang, Qi ; Zhang, Ying-Ze ; Liu, Yan-Tao ; Dong, Rui ; Wang, Qiu-Jun ; Guo, Yue-Xian

Neuroscience Letters, 2011, Vol.490(2), pp.112-115 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Long Non-coding RNA BC168687 is Involved in TRPV1-mediated Diabetic Neuropathic Pain in Rats

Liu, Chenglong ; Li, Congcong ; Deng, Zeyu ; Du, Errong ; Xu, Changshui

Neuroscience, 15 March 2018, Vol.374, pp.214-222 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Tapentadol, but not morphine, selectively inhibits disease-related thermal hyperalgesia in a mouse model of diabetic neuropathic pain

Christoph, Thomas ; De Vry, Jean ; Tzschentke, Thomas M

Neuroscience Letters, 2010, Vol.470(2), pp.91-94 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Upregulation of glutamatergic transmission in anterior cingulate cortex in the diabetic rats with neuropathic pain

Li, Weifang ; Wang, Peng ; Li, Hua

Neuroscience Letters, 07 May 2014, Vol.568, pp.29-34 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Elevated prepronociceptin, nociceptin/orphanin FQ and nocistatin concentrations in rat chronic constriction nerve injury and diabetic neuropathic pain models

Liu, Eugene H ; Li, Chunmei ; Govindasamy, Malathi ; Neo, Hong Jye ; Lee, Tat Leang ; Low, Chian Ming ; Tachibana, Shinro

Neuroscience Letters, 2012, Vol.506(1), pp.104-106 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effects of curcumin on TTX-R sodium currents of dorsal root ganglion neurons in type 2 diabetic rats with diabetic neuropathic pain

Meng, Bo ; Shen, Lu-Lu ; Shi, Xiao-Ting ; Gong, Yong-Sheng ; Fan, Xiao-Fang ; Li, Jun ; Cao, Hong

Neuroscience Letters, 25 September 2015, Vol.605, pp.59-64 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A new promising simultaneous approach for attenuating type II diabetes mellitus induced neuropathic pain in rats: iNOS inhibition and neuroregeneration

Ahlawat, Abhilasha ; Sharma, Saurabh

European Journal of Pharmacology, 05 January 2018, Vol.818, pp.419-428 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparative efficacy of 3 soluble epoxide hydrolase inhibitors in rat neuropathic and inflammatory pain models

Wagner, Karen ; Inceoglu, Bora ; Dong, Hua ; Yang, Jun ; Hwang, Sung Hee ; Jones, Paul ; Morisseau, Christophe ; Hammock, Bruce D

European Journal of Pharmacology, 30 January 2013, Vol.700(1-3), pp.93-101 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Activated microglia in the spinal cord underlies diabetic neuropathic pain

Wang, Dongmei ; Couture, Réjean ; Hong, Yanguo

European Journal of Pharmacology, 05 April 2014, Vol.728, pp.59-66 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B in spinal cord dorsal horn of rats attenuated diabetic neuropathic pain

Zhao, Ji-Yuan ; Yang, Li ; Bai, Hu-Hu ; Liu, Jiang-Ping ; Suo, Zhan-Wei ; Yang, Xian ; Hu, Xiao-Dong

European Journal of Pharmacology, 15 May 2018, Vol.827, pp.189-197 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The effect of sinomenine in diabetic neuropathic pain mediated by the P2X 3 receptor in dorsal root ganglia

Rao, Shenqiang ; Liu, Shuangmei ; Zou, Lifang ; Jia, Tianyu ; Zhao, Shanhong ; Wu, Bing ; Yi, Zhihua ; Wang, Shouyu ; Xue, Yun ; Gao, Yun ; Xu, Changshui ; Li, Guilin ; Xu, Hong ; Zhang, Chunping ; Liang, Shangdong

Purinergic Signalling, 2017, Vol.13(2), pp.227-235 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Antiallodynic Effects of Electroacupuncture Combined with MK-801 Treatment through the Regulation of p35/p25 in Experimental Diabetic Neuropathy

Hwang, Hye Suk ; Yang, Eun Jin ; Lee, Sang Min ; Lee, Soon Cheol ; Choi, Sun-Mi

Experimental neurobiology, September 2011, Vol.20(3), pp.144-52 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Pharmacodynamic analysis of the analgesic effect of capsaicin 8% patch (QutenzaTM) in diabetic neuropathic pain patients: detection of distinct response groups

Martini, Christian ; Yassen, Ashraf ; Olofsen, Erik ; Passier, Paul ; Stoker, Malcom ; Dahan, Albert

Journal of Pain Research, 2012, Vol.5, pp.51-59 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Long-Term Antihyperalgesic and Opioid-Sparing Effects of 5-Day Ketamine and Morphine Infusion (“Burst Ketamine”) in Diabetic Neuropathic Rats

Mak, Plato ; Broadbear, Jillian H ; Kolosov, Anton ; Goodchild, Colin S

Pain Medicine, 2015, Vol. 16(9), pp.1781-1793 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A streptozotocin-induced diabetic neuropathic pain model for static or dynamic mechanical allodynia and vulvodynia: validation using topical and systemic gabapentin

Ali, Gowhar ; Subhan, Fazal ; Abbas, Muzaffar ; Zeb, Jehan ; Shahid, Muhammad ; Sewell, Robert

Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 2015, Vol.388(11), pp.1129-1140 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Superiority of duloxetine to placebo in improving diabetic neuropathic pain: Results of a randomized controlled trial in Japan

Yasuda, Hitoshi ; Hotta, Nigishi ; Nakao, Kazuwa ; Kasuga, Masato ; Kashiwagi, Atsunori ; Kawamori, Ryuzo

Journal of Diabetes Investigation, 2011, Vol.2(2), p.132-139 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Activation of spinal dorsal horn P2Y13 receptors can promote the expression of IL-1β and IL-6 in rats with diabetic neuropathic pain

Zhou, Rui ; Xu, Tao ; Liu, Xiaohong ; Chen, Yuanshou ; Kong, Deying ; Tian, Hong ; Yue, Mingxia ; Huang, Dujuan ; Zeng, Junwei

Journal of Pain Research, 2018, Vol.11, pp.615-628 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

High TNF-alpha plasma levels and macrophages iNOS and TNF-alpha expression as risk factors for painful diabetic neuropathy

Purwata, Thomas

Journal of Pain Research, 2011, Vol.4, pp.169-175 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The role of miR-190a-5p contributes to diabetic neuropathic pain via targeting SLC17A6

Yang D ; Yang Q ; Wei X ; Liu Y ; Ma D ; Li J ; Wan Y ; Luo Y

Journal of Pain Research, 01 October 2017, Vol.10, pp.2395-2403 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inhibition of CaMKIV relieves streptozotocin-induced diabetic neuropathic pain through regulation of HMGB1

Zhao, Xin ; Shen, Le ; Xu, Li ; Wang, Zhiyao ; Ma, Chao ; Huang, Yuguang

BMC anesthesiology, 23 May 2016, Vol.16(1), pp.27 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
21
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

LncRNA NONRATT021972 siRNA regulates neuropathic pain behaviors in type 2 diabetic rats through the P2X7 receptor in dorsal root ganglia

Liu, Shuangmei ; Zou, Lifang ; Xie, Jinyan ; Xie, Wei ; Wen, Shiyao ; Xie, Qiuyu ; Gao, Yun ; Li, Guilin ; Zhang, Chunping ; Xu, Changshui ; Xu, Hong ; Wu, Bing ; Lv, Qiulan ; Zhang, Xi ; Wang, Shouyu ; Xue, Yun ; Liang, Shangdong

Molecular brain, 23 April 2016, Vol.9, pp.44 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
22
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Increased gait variability in diabetes mellitus patients with neuropathic pain

Lalli, Paul ; Chan, Ayechen ; Garven, Alexandra ; Midha, Nisha ; Chan, Cynthia ; Brady, Shauna ; Block, Edward ; Hu, Bin ; Toth, Cory

Journal of Diabetes and Its Complications, May 2013, Vol.27(3), pp.248-254 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
23
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A study on comparative efficacy and cost effectiveness of Pregabalin and Duloxetine used in diabetic neuropathic pain

Roy, Midhun K ; Kuriakose, Abaedha Susan ; Varma, Sujith K ; Jacob, Lejo A ; Beegum, N. Jeena

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, January 2017, Vol.11(1), pp.31-35 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
24
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Inhibition of spinal 5-HT3R reverted diabetes-induced mechanical hypersensitivity in a GABAAR-mediated neurotransmission-dependent manner

Silva, M ; Martins, D ; Tavares, I ; Morgado, C

Neuroscience, 24 September 2015, Vol.304, pp.228-39 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
25
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Methylglyoxal mediates streptozotocin-induced diabetic neuropathic pain via activation of the peripheral TRPA1 and Nav1.8 channels

Huang, Qian ; Chen, Yuan ; Gong, Nian ; Wang, Yong-Xiang

Metabolism, April 2016, Vol.65(4), pp.463-474 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
26
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effects of palmatine on rats with comorbidity of diabetic neuropathic pain and depression

Shen, Yulin ; Guan, Shu ; Ge, Huixiang ; Xiong, Wei ; He, Lingkun ; Liu, Lijuan ; Yin, Cancan ; Liu, Hui ; Li, Guilin ; Xu, Changshui ; Xu, Hong ; Liu, Shuangmei ; Li, Guodong ; Liang, Shangdong ; Gao, Yun

Brain Research Bulletin, May 2018, Vol.139, pp.56-66 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
27
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Investigating the role of neuropathic pain relief in decreasing gait variability in diabetes mellitus patients with neuropathic pain: a randomized, double-blind crossover trial

Karmakar, Surshen ; Rashidian, Houman ; Chan, Cynthia ; Liu, Caixia ; Toth, Cory

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2014, Vol.11 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
28
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Activation of spinal GABAB receptors normalizes N-methyl-D-aspartate receptor in diabetic neuropathy

Bai, Hui-Ping ; Liu, Peng ; Wu, Yu-Ming ; Guo, Wen-Ya ; Guo, Yue-Xian ; Wang, Xiu-Li

Journal of the Neurological Sciences, 15 June 2014, Vol.341(1-2), pp.68-72 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
29
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bioactive Fraction of Annona reticulata Bark (or) Ziziphus jujuba Root Bark along with Insulin Attenuates Painful Diabetic Neuropathy through Inhibiting NF-κB Inflammatory Cascade

Kandimalla, Raghuram ; Dash, Suvakanta ; Kalita, Sanjeeb ; Choudhury, Bhaswati ; Malampati, Sandeep ; Devi, Rajlakshmi ; Ramanathan, Muthiah ; Talukdar, Narayan ; Kotoky, Jibon

Frontiers in Cellular Neuroscience, Mar 22, 2017 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
30
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ammoxetine attenuates diabetic neuropathic pain through inhibiting microglial activation and neuroinflammation in the spinal cord

Ting-Ting, Zhang ; Xue, Rui ; Shi-Yong, Fan ; An, Lei ; Li, Juan ; Zhu, Lei ; Yu-Hua, Ran ; Li-Ming, Zhang ; Bo-Hua, Zhong ; Yun-Feng, Li ; Cai-Ying, Ye ; You-Zhi, Zhang

Journal of Neuroinflammation, 2018, Vol.15 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
31
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Altered microRNAs expression profiling in mice with diabetic neuropathic pain

Gong, Qingjuan ; Lu, Zhenhe ; Huang, Qiaodong ; Ruan, Lin ; Chen, Jinsheng ; Liang, Ying ; Wang, Honghua ; Yue, Yu ; Feng, Suqin

Biochemical and Biophysical Research Communications, 09 January 2015, Vol.456(2), pp.615-620 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nociceptive spinal cord neurons of laminae I–III exhibit oxidative stress damage during diabetic neuropathy which is prevented by early antioxidant treatment with epigallocatechin-gallate (EGCG)

Raposo, D ; Morgado, C ; Pereira-Terra, P ; Tavares, I

Brain Research Bulletin, January 2015, Vol.110, pp.68-75 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Presence of Neuropathic Pain May Explain Poor Performances on Olfactory Testing in Diabetes Mellitus Patients

Brady, Shauna ; Lalli, Paul ; Midha, Nisha ; Chan, Ayechen ; Garven, Alexandra ; Chan, Cynthia ; Toth, Cory

Chemical Senses, 2013, Vol. 38(6), pp.497-507 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
34
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Minocycline influences the anti-inflammatory interleukins and enhances the effectiveness of morphine under mice diabetic neuropathy

Zychowska, Magdalena ; Rojewska, Ewelina ; Kreiner, Grzegorz ; Nalepa, Irena ; Przewlocka, Barbara ; Mika, Joanna

Journal of Neuroimmunology, 15 September 2013, Vol.262(1-2), pp.35-45 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
35
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Validation of the Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs (LANSS) questionnaire and its correlation with visual analog pain scales in Greek population

Spanos, Konstantinos ; Lachanas, Vasileios A ; Chan, Philip ; Bargiota, Alexandra ; Giannoukas, Athanasios D

Journal of Diabetes and Its Complications, November 2015, Vol.29(8), pp.1142-1145 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
36
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Burst Spinal Cord Stimulation Evaluated in Patients With Failed Back Surgery Syndrome and Painful Diabetic Neuropathy

Vos, Cecile C. ; Bom, Marjanne J. ; Vanneste, Sven ; Lenders, Mathieu W. P. M. ; Ridder, Dirk

Neuromodulation: Technology at the Neural Interface, February 2014, Vol.17(2), pp.152-159 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions