skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 2,159  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Effect of time on extraction of Ashwagandha in various Hydroalcoholic compositions and their anti-inflammatory activity

Singh, Anupama ; Saharan, Vikas ; Garg, Rajesh ; Gupta, V

International Journal of Green Pharmacy, 2011, Vol.5(1), p.69-74 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Stachyodin A, a pterocarpan derivative with unusual spirotetrahydrofuran ring from the roots of Indigofera stachyodes

Zhang, Yun-Feng ; Zhu, Zhi-Xiang ; Sun, Hui ; Yao, Hui-Na ; Chen, Xiao-Nan ; Liu, Li ; Zhang, Shi-Lin ; Zhao, Yun-Fang ; Tu, Peng-Fei ; Li, Jun

Tetrahedron Letters, 19 December 2018, Vol.59(51), pp.4514-4516 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Antimicrobial and anti-inflammatory compounds from a marine fungus Pleosporales sp

Chen, Chao Jun ; Zhou, Yi Qin ; Liu, Xian Xian ; Zhang, Wen Jing ; Hu, Sha Sha ; Lin, Li Ping ; Huo, Guang Ming ; Jiao, Rui Hua ; Tan, Ren Xiang ; Ge, Hui Ming

Tetrahedron Letters, 04 November 2015, Vol.56(45), pp.6183-6189 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Anti-inflammatory cyclopeptides from the marine sponge Theonella swinhoei

Festa, Carmen ; De Marino, Simona ; D’auria, Maria Valeria ; Monti, Maria Chiara ; Bucci, Mariarosaria ; Vellecco, Valentina ; Debitus, Cécile ; Zampella, Angela

Tetrahedron, 01 April 2012, Vol.68(13), pp.2851-2857 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Nine new lycopodine-type alkaloids from Lycopodium japonicum Thunb

Wang, Xiao-Jing ; Li, Li ; Si, Yi-Kang ; Yu, Shi-Shan ; Ma, Shuang-Gang ; Bao, Xiu-Qi ; Zhang, Dan ; Qu, Jing ; Liu, Yun-Bao ; Li, Yong

Tetrahedron, 29 July 2013, Vol.69(30), pp.6234-6240 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Perthamides C–F, potent human antipsoriatic cyclopeptides

Festa, Carmen ; De Marino, Simona ; Sepe, Valentina ; D’auria, Maria Valeria ; Bifulco, Giuseppe ; Andrés, Rosa ; Terencio, Maria Carmen ; Payá, Miguel ; Debitus, Cécile ; Zampella, Angela

Tetrahedron, 2011, Vol.67(40), pp.7780-7786 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Anti-cancer and anti-inflammatory new vakognavine-type alkaloid from the roots of Aconitum carmichaelii

Liang, Ying ; Wu, Jian-Lin ; Li, Xun ; Guo, Ming-Quan ; Leung, Elaine Lai-Han ; Zhou, Hua ; Liu, Liang ; Li, Na

Tetrahedron Letters, 28 December 2016, Vol.57(52), pp.5881-5884 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Marinopyrones A–D, α-pyrones from marine-derived actinomycetes of the family Nocardiopsaceae

Lee, Jihye ; Han, Chulkyeong ; Lee, Tae Gu ; Chin, Jungwook ; Choi, Hyukjae ; Lee, Wonjae ; Paik, Man Jeong ; Won, Dong Hwan ; Jeong, Gyusang ; Ko, Jaeyoung ; Yoon, Yeo Joon ; Nam, Sang-Jip ; Fenical, William ; Kang, Heonjoong

Tetrahedron Letters, 04 May 2016, Vol.57(18), pp.1997-2000 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Marine natural products with anti-inflammatory activity

Cheung, Randy ; Ng, Tzi ; Wong, Jack ; Chen, Yangchao ; Chan, Wai

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(4), pp.1645-1666 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Macrolactonolides: A novel class of anti-inflammatory compounds

Tomašković, Linda ; Komac, Marijana ; Makaruha Stegić, Oresta ; Munić, Vesna ; Ralić, Jovica ; Stanić, Barbara ; Banjanac, Mihailo ; Marković, Stribor ; Hrvačić, Boška ; Čipčić Paljetak, Hana

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 01 January 2013, Vol.21(1), pp.321-332 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Characterization, Anti‐Inflammatory and Antiproliferative Activities of Natural and Sulfonated Exo‐Polysaccharides from Streptococcus thermophilus ASCC 1275

Li, Siqian ; Shah, Nagendra P.

Journal of Food Science, May 2016, Vol.81(5), pp.M1167-M1176 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Phytochemical Analysis and Anti‐inflammatory Potential of Hyphaene thebaica L. Fruit

Farag, Mohamed A. ; Paré, Paul W.

Journal of Food Science, October 2013, Vol.78(10), pp.C1503-C1508 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ursane-type nortriterpenes with a five-membered A-ring from Rubus innominatus

Chen, Zhenzhong ; Tong, Ling ; Feng, Yuanli ; Wu, Jizhou ; Zhao, Xiaoya ; Ruan, Hanli ; Pi, Huifang ; Zhang, Peng

Phytochemistry, August 2015, Vol.116, pp.329-336 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Sesquiterpene lactones from Elephantopus mollis and their anti-inflammatory activities

Wu, Zhong-Nan ; Zhang, Yu-Bo ; Chen, Neng-Hua ; Li, Mo-Jiao ; Li, Man-Mei ; Tang, Wei ; Zhuang, Ling ; Li, Yao-Lan ; Wang, Guo-Cai

Phytochemistry, May 2017, Vol.137, pp.81-86 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Detection of lunasin in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and the in vitro evaluation of its antioxidant and anti‐inflammatory activities

Ren, Guixing ; Zhu, Yingying ; Shi, Zhenxing ; Li, Jianhui

Journal of the Science of Food and Agriculture, September 2017, Vol.97(12), pp.4110-4116 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
16
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Phytosterols improve immunity and exert anti‐inflammatory activity in weaned piglets

Hu, Qiaoling ; Zhuo, Zhao ; Fang, Shenglin ; Zhang, Yiwei ; Feng, Jie

Journal of the Science of Food and Agriculture, September 2017, Vol.97(12), pp.4103-4109 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

New eunicellin-derived diterpenoids from a Taiwanese soft coral Klyxum molle

Chang, Fang-Yu ; Chokkalingam, Uvarani ; Tai, Chi-Jen ; Huang, Chiung-Yao ; Wei, Wen-Chi ; Yang, Ning-Sun ; Su, Jui-Hsin ; Sung, Ping-Jyun ; Sheu, Jyh-Horng

Tetrahedron, 07 January 2016, Vol.72(1), pp.192-198 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Potential anti-inflammatory diterpenes from Premna obtusifolia

Salae, Abdul-Wahab ; Rodjun, Apinya ; Karalai, Chatchanok ; Ponglimanont, Chanita ; Chantrapromma, Suchada ; Kanjana-Opas, Akkharawit ; Tewtrakul, Supinya ; Fun, Hoong-Kun

Tetrahedron, 2012, Vol.68(3), pp.819-829 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Baeckfrutones A–L, polymethylated phloroglucinol meroterpenoids from the twigs and leaves of Baeckea frutescens

Qin, Xu-Jie ; Zhi, Yin-E ; Yan, Huan ; Zhang, Yu ; Liu, Hui ; Yu, Qian ; Wang, Shan ; Zhao, Qing ; He, Li ; Ma, Xiao ; An, Lin-Kun ; Liu, Hai-Yang

Tetrahedron, 15 November 2018, Vol.74(46), pp.6658-6666 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

New alkaloids sinomacutines A–E, and cephalonine-2-O-β-d-glucopyranoside from rhizomes of Sinomenium acutum

Li, Yan-Hong ; Li, Hong-Mei ; Li, Yan ; He, Juan ; Deng, Xu ; Peng, Li-Yan ; Gao, Ling-Huan ; Zhao, Qin-Shi ; Li, Rong-Tao ; Wu, Xing-De

Tetrahedron, 18 November 2014, Vol.70(46), pp.8893-8899 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
21
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis, complexation studies and biological activity of some novel mono and tricyclic cyclophane amides and cyclophane sulfonamides

Rajakumar, Perumal ; Padmanabhan, Ramar

Tetrahedron, 2011, Vol.67(50), pp.9669-9679 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
22
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Limonoids with modified furan rings from root barks of Toona sinensis

Li, Jun-He ; Li, Yi ; An, Fa-Liang ; Zhou, Miao-Miao ; Luo, Jie ; Jian, Kai-Li ; Luo, Jun ; Kong, Ling-Yi

Tetrahedron, 24 November 2016, Vol.72(47), pp.7481-7487 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
23
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bioactive pregnane-type steroids from the soft coral Scleronephthya gracillimum

Fang, Hui-Yu ; Liaw, Chih-Chuang ; Chao, Chih-Hua ; Wen, Zhi-Hong ; Wu, Yang-Chang ; Hsu, Chi-Hsin ; Dai, Chang-Feng ; Sheu, Jyh-Horng

Tetrahedron, 25 November 2012, Vol.68(47), pp.9694-9700 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
24
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

A novel symmetric sulfur-containing biscembranoid from the Formosan soft coral Sinularia flexibilis

Chen, Bo-Wei ; Chao, Chih-Hua ; Su, Jui-Hsin ; Huang, Chiung-Yao ; Dai, Chang-Feng ; Wen, Zhi-Hong ; Sheu, Jyh-Horng

Tetrahedron Letters, 2010, Vol.51(44), pp.5764-5766 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
25
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enhancement of anti-inflammatory drug activity by multivalent adamantane-based dendrons

Lamanna, Giuseppe ; Russier, Julie ; Dumortier, Hélène ; Bianco, Alberto

Biomaterials, August 2012, Vol.33(22), pp.5610-5617 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
26
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Microwave-assisted parallel synthesis of benzofuran-2-carboxamide derivatives bearing anti-inflammatory, analgesic and antipyretic agents

Xie, Yong-Sheng ; Kumar, Deepak ; Bodduri, V.D. Vijaykumar ; Tarani, P. Srivastava ; Zhao, Bao-Xiang ; Miao, Jun-Ying ; Jang, Kiwan ; Shin, Dong-Soo

Tetrahedron Letters, 23 April 2014, Vol.55(17), pp.2796-2800 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
27
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Functional components in Luffa cylindrica and their effects on anti-inflammation of macrophage cells

Kao, T.H ; Huang, C.W ; Chen, B.H

Food Chemistry, 15 November 2012, Vol.135(2), pp.386-395 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
28
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Lupine protein hydrolysates inhibit enzymes involved in the inflammatory pathway

Millán-Linares, María Del Carmen ; Yust, María Del Mar ; Alcaide-Hidalgo, Juan María ; Millán, Francisco ; Pedroche, Justo

Food Chemistry, 15 May 2014, Vol.151, pp.141-147 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
29
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Anti-inflammatory activity of methanolic extracts from edible mushrooms in LPS activated RAW 264.7 macrophages

Moro, Carlos ; Palacios, Irene ; Lozano, Miguel ; D’arrigo, Matilde ; Guillamón, Eva ; Villares, Ana ; Martínez, José A ; García-Lafuente, Ana

Food Chemistry, 2012, Vol.130(2), pp.350-355 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
30
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Synthesis, characterization, and functional properties of chlorophylls, pheophytins, and Zn-pheophytins

Kang, Yu-Ra ; Park, Joon ; Jung, Sung Keun ; Chang, Yoon Hyuk

Food Chemistry, 15 April 2018, Vol.245, pp.943-950 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
31
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Anti-inflammatory cyclopeptides from exocarps of sugar-apples

Wu, Ping ; Wu, Min ; Xu, Liangxiong ; Xie, Haihui ; Wei, Xiaoyi

Food Chemistry, 01 June 2014, Vol.152, pp.23-28 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

New coumarins and anti-inflammatory constituents from Zanthoxylum avicennae

Cho, Jui-Ying ; Hwang, Tsong-Long ; Chang, Tsung-Hsien ; Lim, Yun-Ping ; Sung, Ping-Jyun ; Lee, Tzong-Huei ; Chen, Jih-Jung

Food Chemistry, 01 November 2012, Vol.135(1), pp.17-23 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

New benzenoids and anti-inflammatory constituents from Zanthoxylum nitidum

Chen, Jih-Jung ; Lin, Yu-Hsien ; Day, Shiow-Hwa ; Hwang, Tsong-Long ; Chen, Ih-Sheng

Food Chemistry, 2011, Vol.125(2), pp.282-287 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
34
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Structural characterization of blackberry wine polysaccharides and immunomodulatory effects on LPS-activated RAW 264.7 macrophages

Cordeiro Caillot, Adriana Rute ; de Lacerda Bezerra, Iglesias ; Palhares, Laís Cristina Gusmão Ferreira ; Santana-Filho, Arquimedes Paixão ; Chavante, Suely Ferreira ; Sassaki, Guilherme Lanzi

Food Chemistry, 15 August 2018, Vol.257, pp.143-149 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
35
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Exploiting NanoLuc luciferase for smartphone-based bioluminescence cell biosensor for (anti)-inflammatory activity and toxicity

Cevenini, Luca ; Calabretta, Maria ; Lopreside, Antonia ; Tarantino, Giuseppe ; Tassoni, Annalisa ; Ferri, Maura ; Roda, Aldo ; Michelini, Elisa

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, Vol.408(30), pp.8859-8868 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
36
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ion exchange chromatographic separation and isolation of oligosaccharides of intact low-molecular-weight heparin for the determination of their anticoagulant and anti-inflammatory properties

Shastri, Madhur ; Johns, Cameron ; Hutchinson, Joseph ; Khandagale, Manish ; Patel, Rahul

Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2013, Vol.405(18), pp.6043-6052 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions