skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 305  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Complement activation on neutrophils initiates endothelial adhesion and extravasation

Akk, Antonina ; Springer, Luke E ; Yang, Lihua ; Hamilton-Burdess, Samantha ; Lambris, John D ; Yan, Huimin ; Hu, Ying ; Wu, Xiaobo ; Hourcade, Dennis E ; Miller, Mark J ; Pham, Christine T N

Molecular immunology, October 2019, Vol.114, pp.629-642 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Processing and characterization of porous alumina scaffolds

Bose, Susmita ; Darsell, Jens ; Hosick, Howard ; Yang, Lihua ; Sarkar, Dipak ; Bandyopadhyay, Amit

Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2002, Vol.13(1), pp.23-28 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Virus entry and replication in the brain precedes blood-brain barrier disruption during intranasal alphavirus infection

Cain, Matthew D ; Salimi, Hamid ; Gong, Yongfeng ; Yang, Lihua ; Hamilton, Samantha L ; Heffernan, James R ; Hou, Jianghui ; Miller, Mark J ; Klein, Robyn S

Journal of Neuroimmunology, 15 July 2017, Vol.308, pp.118-130 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Identification of mercury methylation product by tert-butyl compounds in aqueous solution under light irradiation

Chen, Baowei ; Chen, Ping ; He, Bin ; Yin, Yongguang ; Fang, Linchuan ; Wang, Xiaowei ; Liu, Hongtao ; Yang, Lihua ; Luan, Tiangang

Marine pollution bulletin, 15 September 2015, Vol.98(1-2), pp.40-6 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) enriching antibiotic resistance genes (ARGs) in the soils

Chen, Baowei ; He, Rong ; Yuan, Ke ; Chen, Enzhong ; Lin, Lan ; Chen, Xin ; Sha, Sha ; Zhong, Jianan ; Lin, Li ; Yang, Lihua ; Yang, Ying ; Wang, Xiaowei ; Zou, Shichun ; Luan, Tiangang

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), January 2017, Vol.220(Pt B), pp.1005-1013 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Direct evidences on bacterial growth pattern regulating pyrene degradation pathway and genotypic dioxygenase expression

Chen, Baowei ; Huang, Jinyin ; Yuan, Ke ; Lin, Li ; Wang, Xiaowei ; Yang, Lihua ; Luan, Tiangang

Marine pollution bulletin, 15 April 2016, Vol.105(1), pp.73-80 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Rapid Screening of Triazophos Residues in Agricultural Products by Chemiluminescent Enzyme Immunoassay

Chen, Ge ; Yang, Lihua ; Jin, Maojun ; Du, Pengfei ; Zhang, Chan ; Wang, Jian ; Shao, Hua ; Jin, Fen ; Zheng, Lufei ; Wang, Shanshan ; She, Yongxin ; Wang, Jing Spanoghe, Pieter (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(7) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Assembling carbon quantum dots to a layered carbon for high-density supercapacitor electrodes

Chen, Guanxiong ; Wu, Shuilin ; Hui, Liwei ; Zhao, Yuan ; Ye, Jianglin ; Tan, Ziqi ; Zeng, Wencong ; Tao, Zhuchen ; Yang, Lihua ; Zhu, Yanwu

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2016, p.19028 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Rupturing C60 Molecules into Graphene-Oxide-like Quantum Dots: Structure, Photoluminescence, and Catalytic Application

Chen, Guanxiong ; Zhuo, Zhiwen ; Ni, Kun ; Kim, Na Yeon ; Zhao, Yuan ; Chen, Zongwei ; Xiang, Bin ; Yang, Lihua ; Zhang, Qun ; Lee, Zonghoon ; Wu, Xiaojun ; Ruoff, Rodney S ; Zhu, Yanwu

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21 October 2015, Vol.11(39), pp.5296-304 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Alterations in retinoid status after long-term exposure to PBDEs in zebrafish (Danio rerio)

Chen, Lianguo ; Hu, Chenyan ; Huang, Changjiang ; Wang, Qiangwei ; Wang, Xiaofang ; Yang, Lihua ; Zhou, Bingsheng

Aquatic Toxicology, 15 September 2012, Vol.120-121, pp.11-18 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Acute exposure to DE-71: Effects on locomotor behavior and developmental neurotoxicity in zebrafish larvae

Chen, Lianguo ; Huang, Changjiang ; Hu, Chenyan ; Yu, Ke ; Yang, Lihua ; Zhou, Bingsheng

Environmental Toxicology and Chemistry, Oct 2012, p.2338 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Acute exposure to DE-71: effects on locomotor behavior and developmental neurotoxicity in zebrafish larvae

Chen, Lianguo ; Huang, Changjiang ; Hu, Chenyan ; Yu, Ke ; Yang, Lihua ; Zhou, Bingsheng

Environmental toxicology and chemistry, October 2012, Vol.31(10), pp.2338-44 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
13
Antagonistic Estrogenic Effects Displayed by Bisphenol AF and Perfluorooctanoic Acid on Zebrafish ( Danio rerio ) at an Early Developmental Stage
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Antagonistic Estrogenic Effects Displayed by Bisphenol AF and Perfluorooctanoic Acid on Zebrafish ( Danio rerio ) at an Early Developmental Stage

Chen, Pengyu ; Wang, Qiang ; Chen, Meng ; Yang, Jing ; Wang, Ruihan ; Zhong, Wenjue ; Zhu, Lingyan ; Yang, Lihua

Environmental Science & Technology Letters, 11/13/2018, Vol.5(11), pp.655-661 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

14
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Bioconcentration and metabolism of decabromodiphenyl ether (BDE-209) result in thyroid endocrine disruption in zebrafish larvae

Chen, Qi ; Yu, Liqin ; Yang, Lihua ; Zhou, Bingsheng

Aquatic Toxicology, April 2012, Vol.110-111, pp.141-148 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
15
Long-subchain hyperbranched poly(aminoethyl acrylate): A potent antimicrobial polymer with low hemolytic toxicity
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Long-subchain hyperbranched poly(aminoethyl acrylate): A potent antimicrobial polymer with low hemolytic toxicity

Chen, Sheng-Qi ; Xu, Lulu ; He, Chen ; Li, Peng-Yun ; Lu, Xiao-Xia ; Li, Jia-Min ; Li, Hui-Juan ; He, Wei-Dong ; Yang, Lihua

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 11/01/2016, Vol.54(21), pp.3462-3469 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
16
Photoelectrochemical Performance of Multiple Semiconductors (CdS/CdSe/ZnS) Cosensitized TiO 2 Photoelectrodes
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Photoelectrochemical Performance of Multiple Semiconductors (CdS/CdSe/ZnS) Cosensitized TiO 2 Photoelectrodes

Cheng, Shuli ; Fu, Wuyou ; Yang, Haibin ; Zhang, Lina ; Ma, Jinwen ; Zhao, Hui ; Sun, Meiling ; Yang, Lihua

The Journal of Physical Chemistry C, 01/26/2012, Vol.116(3), pp.2615-2621 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

17
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Direct effects of intraperilymphatic reactive oxygen species generation on cochlear function

Clerici, William J ; Yang, Lihua

Hearing Research, 1996, Vol.101(1), pp.14-22 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
18
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparative analysis of receptor-binding specificity and pathogenicity in natural reassortant and non-reassortant H3N2 swine influenza virus

Cong, Yanlong ; Sun, Yixue ; Wang, Weili ; Meng, Qingfeng ; Ran, Wei ; Zhu, Lisai ; Yang, Guilian ; Yang, Wentao ; Yang, Lihua ; Wang, Chunfeng ; Ding, Zhuang

Veterinary Microbiology, 10 January 2014, Vol.168(1), pp.105-115 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
19
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Amphiregulin promotes the immunosuppressive activity of intrahepatic CD4 regulatory T cells to impair CD8 T-cell immunity against hepatitis B virus infection

Dai, Kai ; Huang, Ling ; Chen, Jing ; Yang, Lihua ; Gong, Zuojiong

Immunology, March 2015, Vol.144(3), pp.506-517 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
20
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

In vitro chemokine (C-C motif) receptor 6-dependent non-inflammatory chemotaxis during spermatogenesis

Diao, Ruiying ; Cai, Xueyong ; Liu, Lu ; Yang, Lihua ; Duan, Yonggang ; Cai, Zhiming ; Gui, Yaoting ; Mou, Lisha

Biological research, 22 May 2018, Vol.51(1), pp.12 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
21
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Attapulgite-supported nano-Fe0/peroxymonsulfate for quinclorac removal: Performance, mechanism and degradation pathway

Ding, Chunxia ; Xiao, Sijia ; Lin, Yingjun ; Yu, Peng ; Zhong, Mei-E ; Yang, Lihua ; Wang, Han ; Su, Long ; Liao, Chanjuan ; Zhou, Yaoyu ; Deng, Yaocheng ; Gong, Daoxin

Chemical Engineering Journal, 15 March 2019, Vol.360, pp.104-114 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
22
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Aberrant cortical thickness in neurologically asymptomatic patients with end-stage renal disease

Dong, Jianwei ; Ma, Xiaofen ; Lin, Wuhong ; Liu, Mengchen ; Fu, Shishun ; Yang, Lihua ; Jiang, Guihua

Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2018, Vol.14, pp.1929-1939 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
23
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

MicroRNA-31 inhibits cisplatin-induced apoptosis in non-small cell lung cancer cells by regulating the drug transporter ABCB9

Dong, Zhuo ; Zhong, Zhiwei ; Yang, Lihua ; Wang, Shaomin ; Gong, Zhaohui

Cancer Letters, 28 February 2014, Vol.343(2), pp.249-257 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
24
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Predictors of mortality in patients infected with carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii: A systematic review and meta-analysis

Du, Xingran ; Xu, Xinfeng ; Yao, Jing ; Deng, Kaili ; Chen, Sixia ; Shen, Ziyan ; Yang, Lihua ; Feng, Ganzhu

American journal of infection control, 16 April 2019 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

25
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Merrill Lynch Improves Liquidity Risk Management for Revolving Credit Lines

Duffy, Tom ; Hatzakis, Manos ; Hsu, Wenyue ; Labe, Russ ; Liao, Bonnie ; Oh, Je ; Setya, Adeesh ; Yang, Lihua

Interfaces, 1 September 2005, Vol.35(5), pp.353-369 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
26
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Diterpenoid alkaloids from the whole plant of Aconitum tanguticum (Maxim.) Stapf

Fan, Xiaorui ; Yang, Lihua ; Liu, Zihan ; Lin, Limei ; Li, Chun ; Guo, Shanshan ; Wang, Zhimin ; Wang, Zhuju ; Sui, Feng

Phytochemistry, 05 February 2019, Vol.160, pp.71-77 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
27
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

Data from: Genetic architecture of quantitative flower and leaf traits in a pair of sympatric sister species of Primulina

Feng, Chen ; Feng, Chao ; Yang, Lihua ; Kang, Ming ; Rausher, Mark D.

2018

Full text available

28
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ecological civilization: perspectives from landscape ecology and landscape sustainability science

Frazier, Amy ; Bryan, Brett ; Buyantuev, Alexander ; Chen, Liding ; Echeverria, Cristian ; Jia, Peng ; Liu, Lumeng ; Li, Qin ; Ouyang, Zhiyun ; Wu, Jianguo ; Xiang, Wei-Ning ; Yang, Jun ; Yang, Lihua ; Zhao, Shuqing

Landscape Ecology, 2019, Vol.34(1), pp.1-8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

29
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Niemann-pick type C2 deficiency in human fibroblasts confers robust and selective activation of prostaglandin E2 biosynthesis

Frolov, Andrey ; Dong, Hua ; Jiang, Min ; Yang, Lihua ; Cook, Erik C ; Matnani, Rahul ; Hammock, Bruce D ; Crofford, Leslie J

The Journal of biological chemistry, 16 August 2013, Vol.288(33), pp.23696-703 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

30
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Anti-inflammatory properties of prostaglandin E2: Deletion of microsomal prostaglandin E synthase-1 exacerbates non-immune inflammatory arthritis in mice

Frolov, Andrey ; Yang, Lihua ; Dong, Hua ; Hammock, Bruce D ; Crofford, Leslie J

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA), October 2013, Vol.89(5), pp.351-358 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
31
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kill the Real with the Fake: Eliminate Intracellular Staphylococcus aureus Using Nanoparticle Coated with Its Extracellular Vesicle Membrane as Active-Targeting Drug Carrier

Gao, Feng ; Xu, Lulu ; Yang, Binqian ; Fan, Feng ; Yang, Lihua

ACS infectious diseases, 08 February 2019, Vol.5(2), pp.218-227

Full text available

View all versions
32
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Comparative phytotoxicity of usnic acid, salicylic acid, cinnamic acid and benzoic acid on photosynthetic apparatus of Chlamydomonas reinhardtii

Gao, Yazhi ; Liu, Wei ; Wang, Xiaoxiong ; Yang, Lihua ; Han, Su ; Chen, Shiguo ; Strasser, Reto Jörg ; Valverde, Bernal E ; Qiang, Sheng

Plant Physiology and Biochemistry, July 2018, Vol.128, pp.1-12 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
33
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The H19/let-7 double-negative feedback loop contributes to glucose metabolism in muscle cells

Gao, Yuan ; Wu, Fuju ; Zhou, Jichun ; Yan, Lei ; Jurczak, Michael J ; Lee, Hui-Young ; Yang, Lihua ; Mueller, Martin ; Zhou, Xiao-Bo ; Dandolo, Luisa ; Szendroedi, Julia ; Roden, Michael ; Taylor, Hugh ; Shulman, Gerald I ; Flannery, Clare ; Huang, Yingqun ; Carmichael, Gordon G Bos, Mireille (Editor)

Nucleic Acids Research, 15 November 2014, p.25399420 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
34
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

H19 lncRNA alters stromal cell growth via IGF signaling in the endometrium of women with endometriosis

Ghazal, Sanaz ; Mckinnon, Brett ; Zhou, Jichun ; Mueller, Martin ; Men, Yi ; Yang, Lihua ; Mueller, Michael ; Flannery, Clare ; Huang, Yingqun ; Taylor, Hugh S

EMBO molecular medicine, August 2015, Vol.7(8), pp.996-1003 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
35
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Loss of DAP12 and FcRγ drives exaggerated IL-12 production and CD8(+) T cell response by CCR2(+) Mo-DCs

Gmyrek, Grzegorz B ; Akilesh, Holly M ; Graham, Daniel B ; Fuchs, Anja ; Yang, Lihua ; Miller, Mark J ; Sandoval, Gabriel J ; Sheehan, Kathleen C F ; Schreiber, Robert D ; Diamond, Michael S ; Swat, Wojciech

PloS one, 2013, Vol.8(10), pp.e76145 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
36
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Testosterone up-regulates aquaporin-4 expression in cultured astrocytes

Gu, Feng ; Hata, Ryuji ; Toku, Kazuko ; Yang, Lihua ; Ma, Yong-Jie ; Maeda, Nobuji ; Sakanaka, Masahiro ; Tanaka, Junya

Journal of neuroscience research, 15 June 2003, Vol.72(6), pp.709-15 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
37
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Parental co-exposure to bisphenol A and nano-TiO causes thyroid endocrine disruption and developmental neurotoxicity in zebrafish offspring

Guo, Yongyong ; Chen, Lianguo ; Wu, Juan ; Hua, Jianghuan ; Yang, Lihua ; Wang, Qiangwei ; Zhang, Wei ; Lee, Jae-Seong ; Zhou, Bingsheng

The Science of the total environment, 10 February 2019, Vol.650(Pt 1), pp.557-565 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions