skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 3,706  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Win, Place, or Show?: How Foreign Investment Strategies Contribute to the Technological Growth of the Multinational Corporation

Blomkvist, Katarina ; Kappen, Philip ; Zander, Ivo Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Long range planning, 2014, Vol. 47(1-2), pp. 16-31 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Leadership Perspective: Leadership with a Happy Face?

Grünberg, Jaan Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2013, Vol. 2(3), p. 51

Full text available

View all versions
3
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Academic Taxi Drivers in Global Markets

Engwall, Lars Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury, 2013, Vol. 1(3), pp. 25-27

Full text available

View all versions
4
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Leadership Perspective: Clubbing Your Way to Technological Leadership

Grünberg, Jaan Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2012, Vol. 1(2), p. 59

Full text available

View all versions
5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The course of media literacy: or when is time to fire the PR-consultant

Pallas, Josef Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2014, Vol. 6, pp. 60-63

Full text available

6
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Framing Financial Responsibility: An analysis of the limitations of accounting

Bay, Charlotta Musica, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Critical Perspectives on Accounting, 2011, Vol. 22(6), pp. 593-607 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

View all versions
7
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Core Competence of the Accountant

Nilsson, Fredrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2013, Vol. 2(3), p. 55

Full text available

View all versions
8
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Lean Management: 14 principles for a more nuanced view

Nilsson, Göran Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury, 2013

Full text available

9
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Getting Closer to Accounting Practice

Nilsson, Fredrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2013, Vol. 2(4), p. 49

Full text available

View all versions
10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Can we really afford financial capitalism?

Nilsson, Göran Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury, 2014

Full text available

11
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Why performance-based pay actually may lower motivation

Nilsson, Göran Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury, 2014

Full text available

12
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Scientification in Sports

Caesarius, Leon Michael ; Hohenthal, Jukka Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2014, Vol. 3(7-8), pp. 24-25

Full text available

View all versions
13
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The Leadership Perspective: What Romantic Heroes in the Corporate Landscape Need to Know

Grünberg, Jaan Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

Mercury Magazine, 2013, Vol. 2(4), p. 53

Full text available

View all versions
14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Frivillig men motvillig? – En kartläggning av faktorer som bidrar till intentioner att lämna respektive stanna i anställningen hos gruppbefäl och soldater i Försvarsmakten.

Andersson, Magnus ; Berggren, Caroline Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Användarnas roll i IASB:s standardsättningsprocess: <em>En studie av svenska finansanalytikers och fondförvaltares låga deltagande i standardsättningsprocessen.</em>

Bergman, Sofia ; Sigurdsson, Hanna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2012

Full text available

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Business Models in the E-Commerce: Integrating Credit Risk Management to Business Models

Hongelin, Ira ; Jansson, Johanna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Varumärket i melodi: En studie om designad musik och dess påverkan på varumärkesassociationer

Bergkvist, Elin ; Westfahl, Sara Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Förhållandet mellan organisationers rutiner och kontext: - vid en förändring i organisationers fysiska kontext

Svelander, My ; Ericsson, Madelene Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur redovisas en tillgång utan identitet?: <em>En studie om hur svenska börsnoterade företag implementerar nedskrivningsprövningar av goodwill i praktiken</em>

Jansson, Michael ; Svensson, Carl Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2011

Full text available

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Bostadsrättsföreningars årsredovisning: En deskriptiv studie utifrån ett intressentperspektiv

Asplund, Karl ; Klerfelt, Henrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

21
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Obligatorisk hållbarhetsredovisning: En lagändrings effekter på stora företags hållbarhetsarbeten

Hamrén, Max ; Nyberg, Selma Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

22
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The stories charities tell: An explorative study on the role of stories in charities' internal branding

Niklasson, Hanna ; Tholander, Hanna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

23
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Materiell strukturförändring: <em>Samspelet mellan hårda och mjuka värden i organisatorisk förändring - En fallstudie på Swedbank HQ</em>

Wallén, Camilla ; Makolli, Drenusha Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2016

Full text available

24
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nyintroduktioner på den svenska aktiemarknaden: Börstrendens betydelse för nyintroduktioners långsiktiga prestation

Andersson, Max ; Thor, Fredrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

25
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nokias Konkurrenssituation: En konkurrensanalys av mobiltelefonmarknaden under åren 1999 och 2011

Johansson, Mikael ; Lundén, Alexander Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2012

Full text available

26
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Made in... Sweden?: Ursprungsregler som handelshinder

Åsberg, Emilia Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2012

Full text available

27
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hållarbarhetsarbete: - Hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar privata företags hållbarhetsarbete

Oja, Markus ; Jaks, Jessica Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

28
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En dans på bostadsvisning: En studie om designad musik och dess betydelse för kundupplevelsen på bostadsvisning.

Andersson, Andrea ; Holmgren, Victoria Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

29
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur övervinns hinder på den kinesiska marknaden?: En fallstudie av ett svenskt företag i Kina

Mugenyi, Anita ; Lindholm, Yasmin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2012

Full text available

30
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lärande för framgång: – En fallstudie i hur företag kan lära sig av de processer som följer av kundmissnöje orsakat av reklam

Mattsson, Tove ; Stuart, Andrea Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

31
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Foreign Market Entry-Modes and Their Impact on Perceived Cultural Differences

Hassan, Lisa ; Gioeli, Tove Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

32
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Inte påverkas väl jag av sånt där": en studie om digital butikskommunikation

Ghrabeti, Dana ; Nordqvist, Martin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

33
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

How does micro-enterprises with limited resources create growth in international markets?
Hur skapar mikroföretag med begränsade resurser tillväxt på internationella marknader?

Skol, Adam ; Jamakovic, Kemo Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

34
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Mobile applications as B2B marketing tools?: A study of mobile applications impact on customer relations and customer value
Mobilapplikationer som marknadsföringsverktyg för B2B?: En studie i mobilapplikationers inverkan på kundrelationer & kundvärde

Haglund, Veronica ; Nilsson, Jonas Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2012

Full text available

35
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Work-life balance: Livsbalansen för chefer med ett generationsperspektiv

Sheik, Muhammed ; Berving, Cornelia Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

36
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

MNC Headquarter monitoring mechanism and the subsidiary’s marketing strategy in China: Case study of Volvo and Ford

Lu, Weihan ; Xu, Yunyun Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

37
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur kan intäkterna maximeras?: En studie av golfsverige

Gårdö, Viktor Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2012

Full text available

38
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Företagsstorlekens inverkan på informationsinnehåll i kvartalsrapporter: en studie av den svenska marknaden

Berlin, Jacob ; Johansson, Emmanuel Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

39
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kunskapsöverföring genom repatriater - Hur ett företag tar vara på anställdas kunskap från utlandsuppdrag

Reumark, Annika ; Boustedt, Tova Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

40
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

"Vem styr?": En studie om universitets styrning utifrån New Public Management och Tillitsbaserad styrning och ledning

Nytell, Cajsa ; Fornander, Ellinor Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

41
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Re-visiting Corporate Social Responsibility (CSR) in the Nordic countries: A critical discourse analysis from an ecofeminist perspective

Soman, Sooraj Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

42
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Forecasting commodities: - A study of methods, interests and preception

Andersen, Frans ; Fagersand, David Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

43
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

ERP-system: utbildning och double-loop learning: Flerfallsstudie om ERP-system i detaljhandelsbranschen

Bjerre, Viktor ; Englund, Victor Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

44
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Social learning for sustainable development:findings from a case study in Sweden

Kim, Misol Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

45
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

BEPS och fast driftställe: Kan BEPS- projektet påverka definitionen av fast driftställe i Sverige?

Ytterberg, Fredrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available