skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 722  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur beror mediekonsumtion på intressen?: Webbenkäter som datainsamlingsmetod, yea or nay?

Haque, Mahbuba ; Björklund, Ebba Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen

2014

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Uncovering the Interest Parity: Does the UIP hold between STIBOR and other Interbank Offered Rates?

Thureson, Johan ; Marklund, Hanna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2014

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Gripen NG i Brasilien: En fallstudie om: Strategiskt policyarbete och byggandetav tillit i marknadsrelationer.

Mascarenas, Aldo Alves ; Östborn, Björn Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Driven by a Stranger: UberPOP and the Creation of Peer-to-Peer Trust

Ketema, Daniel ; Ronéus, Gustav Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Konsten att fatta ett välgrundat beslut: Den organisatoriska utformningens betydelse för användandet av Business Intelligence

El-Mansoury, Sara ; Bäcktorp, Amanda Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Värderingar och dess betydelse i familjeföretag: Hur påverkar dessa beslutsfattandet?

Kalavainen, Iina ; Davidane, Dagnija Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Varför arbetar svenska storbanker med CSR?: En studie av finanskrisens påverkan på socialt ansvar

Dannfors, Lina ; Kolmodin, Andrea Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Programmatiskt eller problematiskt?: Tillit till en automatiserad process.

Lundqvist, Rickard ; Mattsson, Ellen Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The Natural Resource <em>Cure</em>: Quality of institutions?

Wiström, Anna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2013

Full text available

10
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Implementation av prediktiva analyser: Ett organisatoriskt perspektiv

Lind, Andreas ; Pettersson, Oskar Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lönestelhet: Kan förhållandet mellan produktivitet och lön förklara arbetslöshet och sysselsättning?

Hansson, Olof Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2014

Full text available

12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Svenskhet inom livsmedelsexport: Hur svenska livsmedelsföretag använder sig av sitt svenska ursprung vid marknadsföring internationellt

Hessling, Elin ; Kristina, Plato Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En ny typ av management.: Fysisk omgivning och dess påverkan på organisationens kunskapsförädling.

Wernfeldt, Christian ; Hacksell, Anna-Karin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ett ökat behov av chefskap: En studie om entreprenörers agerande vid ett formaliseringsbehov i den svenska spelbranschen

Hedberg, Lina ; Granlund, Julia Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2016

Full text available

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Det eviga livspusslet: En kvalitativ studie om balans mellan arbetsliv och privatliv

Månsson, Ulrika ; Elaies, Rosol Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2016

Full text available

16
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ekonomistyrning för balanserad flexibilitet och förutsägbarhet: en fältstudie av innovationsprocessen i ett kostnadsledande företag

Berglund, Joakim ; Högdahl, Louise Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Läcker företag information?: En studie om aktiehandlarnas förmåga att förutspå kvartalsrapporter

Andersson, Niklas Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2011

Full text available

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kunglig Hovleverantör som kvalitetsstämpel:: - En studie om kommunikation av kvalitetsstämplar och tilläggsmärkningar

Englund, Fredrik ; Hellberg, Anton Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur påverkar CRM-aktiviteter churn?: En analys över ett svenskt företags CRM-aktiviteter

Hellqvist, Philip Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen

2018

Full text available

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Strategic actions to regulatory change: How banks adapt to PSD2

Linder, Mikaela ; Sundberg, Anna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

21
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Den etiska förvaltningen: En empirisk studie av aktiv och passiv förvaltning avseende svenska etikfonder under perioden 2007 - 2014

Terziev, Anton ; Hofbauer, Felix Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

22
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Budgivning och bostadspriser: En studie av bostadsköpsregleringen och dess inverkan på försäljningspris

Regnander, Malin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

23
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Förvärva på samma eller ny marknad?: En studie om abnormal avkastning beroende på tidigare etablering

Karlsson, Eric ; Gustafsson, Axel Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

24
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kulturell inverkan på kunskapsöverföring över nationsgränser

Carlsson, Marcus ; Lindkvist, Tommie Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

25
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Viral spridning av reklammeddelanden - vad krävs för att ett klipp ska delas?

Hansson, Stina ; Bergervik, Patrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

26
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Komponentavskrivningsmetoden

Fredrik, Olsson ; Malek, Hammami Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

27
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Revisorers oberoende: -insikter i yrkesmässiga erfarenheter

Fjellström, Rasmus ; Cicek, Hilal Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

28
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lagen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen

Bennetoft, Louise Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2016

Full text available

29
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Välgörenhetskampanjer i dagligvaruhandeln: - en studie av försäljningen och dagligvaruhandelns främjande av den

Aguz, Josef ; Westberg, Anton Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2016

Full text available

30
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Värdebaserad prissättning för professionella tjänster: En kvalitativ studie av reklambranschen

Kjellin, Zak ; Nilsson, Adam Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

31
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Bankers bedömning av småbolag efter avskaffandet av revisionsplikten

Demirel, Mesut ; Hashimi, Jamal Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

32
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Standardiserad användbarhet: en kvalitativ studie om revisorers och redovisningsspecialisters syn på den finansiella rapporteringens användbarhet

Jerresand, Ulrica ; Rune, Anna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

33
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Substansrabatter och premier i svenska fastighetsbolag: En studie om dess variation över tid och mellan bolag

Danckwardt-Lillieström, Eric ; Storm, Martin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

34
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Do Swedish insiders trade on the basis of private information of goodwill impairments?

Löfving, Fredrik ; Nilsson, Viktor Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

35
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Does Implied Volatility Predict Realized Volatility?: An Examination of Market Expectations

Nilsson, Oscar ; Latim Okumu, Emmanuel Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2014

Full text available

36
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Arbetsgivarvarumärken - En studie av Lindahl Advokatbyrå

Karlsson, Martin ; Petterson, Albin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

37
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Sambandet mellan CFO:s karaktäristiska drag och Earnings management: En studie på svenska börsbolag

Gustafsson, Patric ; Lane, Dennis Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

38
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Vem föder brottslingar?: – En studie om p-pillers effekt på framtida ungdomsbrottslighet

Sjöberg, Albin ; Forslin, Jakob Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2016

Full text available

39
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Predicting the NHL playoffs with Poisson regression

Ludvigsen, Jesper ; Grünwald, Adam Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen

2017

Full text available

40
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Food at All Costs?: Investigating attitudes towards genetically modified crops among small-scale farmers in western Kenya

Ahrsjö, Ulrika ; Malmholt, Tove Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2014

Full text available

41
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Varumärket i melodi: En studie om designad musik och dess påverkan på varumärkesassociationer

Bergkvist, Elin ; Westfahl, Sara Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

42
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Bostadsrättsföreningars årsredovisning: En deskriptiv studie utifrån ett intressentperspektiv

Asplund, Karl ; Klerfelt, Henrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

43
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Mångfaldsekvationen: En fallstudie om ett multinationellt företags mångfaldsarbete

Kindblom, Helena ; Renström, Victoria Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2017

Full text available

44
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nyintroduktioner på den svenska aktiemarknaden: Börstrendens betydelse för nyintroduktioners långsiktiga prestation

Andersson, Max ; Thor, Fredrik Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2015

Full text available

45
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hållarbarhetsarbete: - Hur lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) påverkar privata företags hållbarhetsarbete

Oja, Markus ; Jaks, Jessica Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

46
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Är ekonomer egoistiska?: En studie om individers egenintresse och altruism

Åfors, Signe ; Kindström, Gabriella Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen

2015

Full text available

47
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En dans på bostadsvisning: En studie om designad musik och dess betydelse för kundupplevelsen på bostadsvisning.

Andersson, Andrea ; Holmgren, Victoria Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2018

Full text available

48
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Lärande för framgång: – En fallstudie i hur företag kan lära sig av de processer som följer av kundmissnöje orsakat av reklam

Mattsson, Tove ; Stuart, Andrea Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

49
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Utmaningars inverkan på strategier: en studie om SEB:s intåg på den tyska privatkundsmarknaden och om grunderna till uttåget därifrån

Nord Olsson, Hjalmar ; Karlsson, Paulina Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available

50
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Foreign Market Entry-Modes and Their Impact on Perceived Cultural Differences

Hassan, Lisa ; Gioeli, Tove Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2014

Full text available