skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 15,331  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: Material Type: Dissertations remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kommuner & Facebook: Hur hanteras regelverket kring allmänna handlingar?

A. Hedqvist, Anja Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för ABM

2010

Full text available

2
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

Aasmundsen, Hans Geir Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap

2013

Full text available

3
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

Aasmundsen, Hans Geir

Södertörn Doctoral Dissertations, 2013

Full text available

4
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The application of Ibn Khaldūn’s theory of Aṣabiyyah to the modern period with special reference to the Malay Muslim community in Malaysia

Ab Halim, Asyiqin

2013

Full text available

5
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The use of the prepositions to and with after the verb to talk in British and American English: A corpus-based study

Abakumova, Olga Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora

2007

Full text available

6
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Den muslimska kvinnan: En diskursanalys av medias framställning av den muslimska kvinnan och slöjan

Abazi, Adelina ; Karlsson, Sara Högskolan i Halmstad, Sektionen för lärarutbildning (LUT)

2014

Full text available

7
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Varför höll man auktion? En undersökning av auktioner i Södermanlands län år 1860 - 1897

Abbas, Jaser Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen

2012

Full text available

8
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The Sunshine Necklace: A design inquiry study about digital jewellery and wearable technology for empowerment in sexual harassment situations

Abbaszadeh, Sepideh Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

2018

Full text available

9
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Religion och Liv?: En studie om hur det kristna livet presenteras i läromedel

Abbevik, Anna Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Kyrko- och missionsstudier

2019

Full text available

10
The variant readings of the Qu'ran: a critical study of their historical and linguistic origins
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The variant readings of the Qu'ran: a critical study of their historical and linguistic origins

Abd Allah, Ahmad Ali Muhammad

506157

1984

Full text available

11
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

What is justice?: An inquiry about who Plato´s theory directs to and the theory´s eventual radicalism
Vad är rättvisa?: En undersökning om vem eller vilka Platons teori riktar sig till

Abdallah, Wissam Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2017

Full text available

12
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Varför religion?: En undersökning av hur eleverna i en skola upplever religionsämnet

Abdallah, Wissam Södertörns högskola, Lärarutbildningen

2010

Full text available

13
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Gudsstyre?: En fallstudie av Irans regim

Abdallah, Wissam Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

2009

Full text available

14
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Islamism och antirasism: En jämförelse av Sayyid Qutbs rassyn på 1940- och 60-talen

Abdel Aziz Saad, Olivia Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen, Religionshistoria

2018

Full text available

15
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

De förlorade sönerna återvänder hem: En kvalitativ studie om återvändande Daish-krigare från Göteborg, stadens strategi mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism

Abdi, Mohammed Bashir ; Kadrija, Agron Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora

2018

Full text available

16
The reception and development of Malikite legal doctrine in the western Islamic world
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

The reception and development of Malikite legal doctrine in the western Islamic world

Abdul Qadir, M.A.A

510066

1975

Full text available

17
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Modern media Arabic: a study of word frequency in world affairs and sports sections in Arabic newspapers

Abdul Razak, Zainur Rijal

2011

Full text available

18
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kulturkonflikter: En komparativ studie av synen på ras och klass i Spike Lees <em>Do The Right Thing</em> & Mike Leighs <em>Hemligheter och lögner</em>

Abdulla, Lana Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora (HUM)

2010

Full text available

19
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Evolutionary Ethics and Idealism: The idealists Henry Jones and Andrew Seth Pringle-Pattison in dialog with Darwinism concerning evolution and ethics.

Abdullahi Elmi, Salma Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

2018

Full text available

20
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Berättelsen om Ann: etik i Stig Larssons roman Nyår

Åberg, Andreas Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia

2005

Full text available

21
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Kiyoakis flyktcirkel. En precisering av Yukio Mishimas roman Vårsnö

Åberg, Andreas Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia

2006

Full text available

22
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hur upplever elever raster?: En fenomenologisk studie

Åberg, Anna Karlstads universitet

2007

Full text available

23
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

A study in how WWI is narrated in different books in lower and upper secondary school
Om första världskriget i läromedel för högstadiet och gymnasiet

Åberg, Christopher Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten

2009

Full text available

24
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ethic – school education: A literature study on how teachers educate about ethics within religious knowledge and challenges they experience in the field
Etik - skolans fostran: En litteraturstudie om hur lärare undervisar kring etik inom religionskunskap och utmaningar de upplever inom området

Åberg, Elin ; Holmgren, Malin Högskolan i Jönköping, Högskolan för lärande och kommunikation

2019

Full text available

25
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Hvitoren - så får Ni tvätten ren och vit: en kvantitatif undersökning af nystafning och gammalstafning i tidningstext och annonser

Åberg, Emma Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk

2009

Full text available

26
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Vindla: En ljudabsorbent för offentliga miljöer

Åberg, Frida Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi och design, Institutionen för design, DE

2011

Full text available

27
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Expanderande universum: Den amerikanska serieindustrins superhjälteuniversum och islam.

Åberg, Johan Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2014

Full text available

28
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En kvalitativ studie i Ersta Sköndals orgellärares syn på mental träning

Åberg Lindell, Elina Ersta Sköndal högskola, Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

2009

Full text available

29
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Textbook Hinduism: A study on how Hinduism is portrayed in Swedish high school textbooks 1998-2013
Lärobokshinduism: En studie om hur hinduism framställs i skolböcker för gymnasieskolan mellan åren 1998-2013.

Åberg, Malin Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2015

Full text available

30
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Carry Sorrow Conduct Life: A study about burial rituals among Syrian/Assyrian in homeland and in Sweden
Bära Sorg Föra Liv: En studie om begravningsritualer bland syrianer/assyrier i hemlandet och i Sverige.

Ablahad, Marlen Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur

2005

Full text available

31
Mental health and spirituality of female prisoners in a women&#8217;s prison in Chile
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Mental health and spirituality of female prisoners in a women’s prison in Chile

Aboaja, Anne Marie Grant, Liz ; Blackwood, Douglas ; Other

http://hdl.handle.net/1842/31221

Full text available

32
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

La escritura autobiográfica de Nawal As-Saadawi. Política, Religión e identidades femeninas.

Aboussi Jaafer, Mouna Historia Moderna Y Contemporánea ; Ramos Palomo, María Dolores

2016

Full text available

33
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ordinary Indian Pentecostal Christology

Abraham, Shaibu

2011

Full text available

34
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ein vestnorsk intonasjonsfonologi

Abrahamsen, Jardar Eggesbø Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

2003

Full text available

35
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Ein vestnorsk intonasjonsfonologi

Abrahamsen, Jardar Eggesbø Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

2003-10-10

Full text available

36
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Women and worship at Philippi :: Diana/Artemis, and other cults in the early Christian era

Abrahamsen, Valerie A.

1995

Full text available

37
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Med naturen som inspirationskälla

Abrahamsson, Bengt-Ivar ; Lundmark, Mats Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen

2007

Full text available

38
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

En trumslagare för freden!: En kritisk granskning av Martin Luther King Jr:s ickevåldsideologi

Abrahamsson, Christoffer Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen

2014

Full text available

39
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Colombians on the movie screen: The representation of Colombians in three Hollywood action movies
Colombianer på bioduken: Representationen av tre Hollywoodproducerade actionfilmer

Abrahamsson, Daysury Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

2009

Full text available

40
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Fördomar, normer och generaliseringar: En studie av religionskunskapslärares förhållningsätt till mångfald

Abrahamsson, Linn Högskolan Dalarna, Akademin Humaniora och medier, Religionsvetenskap

2018

Full text available

41
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Mer lättläst: Påbyggnad av ett automatiskt omskrivningsverktyg till lätt svenska

Abrahamsson, Peder Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

2011

Full text available

42
Teaching prctices and the religious matter : compairaison elements between Brazil and France
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Teaching prctices and the religious matter : compairaison elements between Brazil and France

Abuhab Valente, Gabriela Star, Abes (Editor)

26 June 2019

Full text available

43
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Salome och mansmordet: Slutet på den maskulina traditionen. <em>En studie i</em> Ann Jäderlunds <em>Salome</em><em></em>

Aceli, Maria Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia

2009

Full text available

44
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

I belong to a Muslim family but I´m not religious: Some young people´s changed view of their religion in Sweden
Jag tillhör en muslimsk familj men jag är inte religiös: Några ungdomars förändrade syn på sin religion i Sverige

Acevska, Katja Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2018

Full text available

45
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Decoupling Church-State Relation in Sweden: A Brief Post-Mortem

Acheamong, Fredrick Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

2010

Full text available

46
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Nuns and nunneries in the cultural memory of early modern English drama

Adachi, Mami

2016

Full text available

47
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Teachers’ professional ethics.: A literature review.
Lärares yrkesetik.: En litteraturstudie.

Adborn, Elin Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande ; Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap

2012

Full text available

48
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Det barbariska Norden: en kritisk innehållsanalys av hur asatron framställs i jämförelse med kristendomen i läromedel för religionskunskap

Ädel, Rebecca Södertörns högskola, Institutionen för genus, kultur och historia

2011

Full text available

49
Material Type:
Dissertation
Add to e-Shelf

Death in textbooks: Teaching materials analysis for grades 7-9
Döden i läroböcker: Läromedelsanalys för åk 7-9

Ådell, Mimmi Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier

2017

Full text available

50