skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 2,059  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: Material Type: Book Chapters remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

'Loof de Heer!' Jeugd en religie in Afrika

Abbink, G.J.

Beelden van Afrika

Full text available

2
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren

Åberg, Pelle Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap ; Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Statsvetenskap

Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker, pp. 231-250

2014

Full text available

3
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren

Åberg, Pelle Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialvetenskap, Avdelningen för forskning om det civila samhället

Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker, pp. 231-250

2014

Full text available

4
Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering: Martha Nussbaum och den demokratiska medborgaren

Åberg, Pelle

Att växa som människa: Om bildningens traditioner och praktiker, pp.231-250

2014

Full text available

5
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Meritocracy and the rational exclusion of the other in enlightenment's emancipative discourses: the case of 18th century Freemasonry

Acosta, Emiliano Acosta, Emiliano ; Steszak, Germán

Rethinking Europe, 2013

2013

Full text available

6
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Pensar tres absolutos: Kant, Fichte, Deleuze y Boeder

Acosta, Emiliano López, Diana María

Experiencia y Límite : Kant Kolloquium (1804- 2004), 2009

2009

Full text available

7
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

L’annihilation de l’état à partir des concepts d’homme, société et état dans les leçons sur la destination du savant

Acosta, Emiliano Goddard, Jean-Christophe ; Rivera De Rosales, Jacinto

Fichte et la Politique, 2008

2008

Full text available

8
The Life of the Prophet Muḥammad in East Norse
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

The Life of the Prophet Muḥammad in East Norse

Adams, Jonathan

Fear and Loathing in the North: Jews and Muslims in Medieval Scandinavia, pp.203-237

2015

Full text available

9
Religion et culture politique dans le monde arabe
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Religion et culture politique dans le monde arabe

Addi, Lahouari Addi, Lahouari (Editor)

2006

Full text available

10
Lyssnandets funktionella analfabeter :: en introduktion till lyssningens ABC
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Lyssnandets funktionella analfabeter :: en introduktion till lyssningens ABC

Adelmann, Kent ; Adelmann, Kent

Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten, pp.15, pp.15-24-24

2010

Full text available

11
Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Lyssnandets funktionella analfabeter : en introduktion till lyssningens ABC

Adelmann, Kent ; Adelmann, Kent

Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning, Malmö 18-20 november 2009: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten

2010

Full text available

12
Nedslag i lyssnandets historia
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Nedslag i lyssnandets historia

Adelmann, Kent ; Adelmann, Kent ; Göransson, Anna-Lena ; Rudvall, Göte ; Ursing, Anna Maria

Tors bok : vänbok till Tor G Hultman : svenska med didaktisk inriktning

1998

Full text available

13
Nedslag i lyssnandets historia
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Nedslag i lyssnandets historia

Adelmann, Kent ; Adelmann, Kent ; Göransson, Anna-Lena ; Rudvall, Göte ; Ursing, Anna Maria

Tors bok : vänbok till Tor G Hultman : svenska med didaktisk inriktning, pp.13-34

1998

Full text available

14
Lyssnandets betydelse för muntligheten :: en introduktion till konsten att lyssna
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Lyssnandets betydelse för muntligheten :: en introduktion till konsten att lyssna

Adelmann, Kent ; Palmér, Anne ; Fast, Carina

Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal / sjätte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala den 27-28 november 2008, pp.15, pp.15-24-24

2009

Full text available

15
Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Lyssnandets betydelse för muntligheten : en introduktion till konsten att lyssna

Adelmann, Kent ; Palmér, Anne ; Fast, Carina

Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal / sjätte Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala den 27-28 november 2008

2009

Full text available

16
Erik den helige som protestantisk rikssymbol: utvecklingen från 1540-talet till 1810-talet
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Erik den helige som protestantisk rikssymbol: utvecklingen från 1540-talet till 1810-talet

Ågren, Henrik

Goda exempel: värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt, pp.149-203

2010

Full text available

17
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare

Ågren, Karin Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen

Kommers: Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-tal, pp. 26-37

2010

Full text available

18
Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare

Ågren, Karin

Kommers: Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-tal, pp.26-37

2010

Full text available

19
Martyrdom and Servanthood in the Bābī and Bahā’ī Faiths: A Struggle to Defend a Cosmic Order
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Martyrdom and Servanthood in the Bābī and Bahā’ī Faiths: A Struggle to Defend a Cosmic Order

Åkerdahl, Per-Olof

Martyrdom in the Modern Middle East, pp.33-41

2014

Full text available

20
Kulturtransfer och kulturpolitik: Inledande kommentarer kring två begrepp
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Kulturtransfer och kulturpolitik: Inledande kommentarer kring två begrepp

Åkerlund, Andreas

Kulturtransfer och kulturpolitik: Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet, pp.5-16

2011

Full text available

21
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Utlandslektorerna och den svenska politiken gentemot Tyskland 1935-1945: Den utlandsriktade kulturpolitikens praktik och förutsättningar

Åkerlund, Andreas SEC - Sociology of Education and Culture, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Kulturtransfer och kulturpolitik: Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet, pp. 63-83

2011

Full text available

22
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Kulturtransfer och kulturpolitik: Inledande kommentarer kring två begrepp

Åkerlund, Andreas SEC - Sociology of Education and Culture, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Kulturtransfer och kulturpolitik: Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet, pp. 5-16

2011

Full text available

23
Utlandslektorerna och den svenska politiken gentemot Tyskland 1935-1945: Den utlandsriktade kulturpolitikens praktik och förutsättningar
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Utlandslektorerna och den svenska politiken gentemot Tyskland 1935-1945: Den utlandsriktade kulturpolitikens praktik och förutsättningar

Åkerlund, Andreas

Kulturtransfer och kulturpolitik: Sverige och Tyskland under det tjugonde århundradet, pp.63-83

2011

Full text available

24
Svenskhetens bevarande som bildningsprojekt: storsvenskheten, det svenska språket och nationell integration i utlandet under första halvan av 1900-talet
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Svenskhetens bevarande som bildningsprojekt: storsvenskheten, det svenska språket och nationell integration i utlandet under första halvan av 1900-talet

Åkerlund, Andreas

Det mångsidiga verktyget: elva utbildningshistoriska uppsatser, pp.137-153

2009

Full text available

25
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Svenskhetens bevarande som bildningsprojekt: storsvenskheten, det svenska språket och nationell integration i utlandet under första halvan av 1900-talet

Åkerlund, Andreas SEC - Sociology of Education and Culture, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Historiska institutionen

Det mångsidiga verktyget: elva utbildningshistoriska uppsatser, pp. 137-153

2009

Full text available

26
Ritualernas marknad : etnologisk forskning om livscykelsritualer och upplevelseindustri
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Ritualernas marknad : etnologisk forskning om livscykelsritualer och upplevelseindustri

Åkesson, Lynn ; Salomonsson, Karin ; Hornborg, Anne-Christine

Den rituella människan : flervetenskapliga betraktelser

2010

Full text available

27
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

The Problem of Speaking for Others

Alcoff, Linda

Feminist Nightmares, p.285

Jan 31, 1994

Full text available

28
1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart

Aldrin, Viktor

Kyrklig rätt och kyrklig orätt: Kyrkorättsliga perspektiv: festskrift till professor Bertil Nilsson

2016

Full text available

29
Svenska folket om religion och tradition i skolan
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Svenska folket om religion och tradition i skolan

Aldrin, Viktor

Larmar och gör sig till: SOM-rapport nr 70, pp.515-528

2017

Full text available

30
Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm

Aldrin, Viktor ; Berglund, Jenny ; Larsson, Göran

Religiösa friskolor i Sverige : Historiska och nutida perspektiv, pp.157-169

2007

Full text available

31
Sjundedagsadventism
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Sjundedagsadventism

Aldrin, Viktor ; Ingvar, Svanberg ; David, Westerlund

Religion i Sverige, pp.196-197

2008

Full text available

32
Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning

Alftberg, Åsa ; Apelmo, Elisabet ; Hansson, Kristofer ; Alftberg, Åsa ; Apelmo, Elisabet ; Hansson, Kristofer

Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer

2016

Full text available

33
Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Inledning : ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning

Alftberg, Åsa ; Apelmo, Elisabet ; Hansson, Kristofer ; Alftberg, Åsa ; Apelmo, Elisabet ; Hansson, Kristofer

Ljud tar plats : funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer, pp.9, pp.9-30-30

2016

Full text available

34
On an Apparent Asymmetry in Attitude Desert
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

On an Apparent Asymmetry in Attitude Desert

Alm, David ; Rønnow-Rasmussen, Toni ; Petersson, Björn ; Josefsson, Jonas ; Egonsson, Dan

Hommage à Wlodek: Philosophical Papers Dedicated to Wlodek Rabinowicz

2007

Full text available

35
Säkerhet och osäkerhet i rörelsen: tankar om förskolepraktik och förskollärarutbildning
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Säkerhet och osäkerhet i rörelsen: tankar om förskolepraktik och förskollärarutbildning

Alsterdal, Lotte

Inifrån och utifrån: Om praktisk kunskap på förskolan, pp.391-419

2016

Full text available

36
Exageros, estereótipos ou espelho da realidade? fontes escritas como documentação da fala de negros e escravos no Brasil
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Exageros, estereótipos ou espelho da realidade? fontes escritas como documentação da fala de negros e escravos no Brasil

Alvarez López, Laura

Discurso, interacción e identidad: homenaje a Lars Fant, pp.165-177

2006

Full text available

37
A situação de multilinguismo na Suécia – espaços competitivos?
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

A situação de multilinguismo na Suécia – espaços competitivos?

Álvarez López, Laura

Espaços lingüísticos: resistências e expansões, pp.387-417

2006

Full text available

38
Fontes escritas como documentação do português falado por africanos e afrodescendentes no Brasil
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Fontes escritas como documentação do português falado por africanos e afrodescendentes no Brasil

Álvarez López, Laura

Língua portuguesa: identidade, difusão e variabilidade, pp.287-302

2008

Full text available

39
Televangelism in Sweden—Now?: Is Channel 10 in Älmhult in Fact a Telechurch?
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Televangelism in Sweden—Now?: Is Channel 10 in Älmhult in Fact a Telechurch?

Alvarsson, Jan-Åke

Charismatic Christianity in Finland, Norway and Sweden: Case Studies in Historical and contemporary Developments, pp.213-238

2018

Full text available

40
Att bedöma en god berättelse
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Att bedöma en god berättelse

Alvén, Fredrik ; Eliasson, Per ; Karlsson, Klas-Göran ; Rosengren, Henrik ; Tornbjer, Charlotte

Historia på väg mot framtiden

2010

Full text available

41
Att bedöma en god berättelse
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Att bedöma en god berättelse

Alvén, Fredrik ; Eliasson, Per ; Karlsson, Klas-Göran ; Rosengren, Henrik ; Tornbjer, Charlotte

Historia på väg mot framtiden, pp.239, pp.239, pp.239-252-252-252

2010

Full text available

42
Meningen med samhällsvetenskap : Om det ökande problemet med so what?
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Meningen med samhällsvetenskap : Om det ökande problemet med so what?

Alvesson, Mats ; Paulsen, Roland ; Erikson, Martin G ; Johannison, Jenny

Vetenskap för profession, pp.67-76

2018

Full text available

43
Kista folkhögskola - den första muslimska folkhögskolan
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Kista folkhögskola - den första muslimska folkhögskolan

Aman, Robert

Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter, pp.49-67

2011

Full text available

44
Blobergslandet och Biskopse: svenska önamn på ryska äldre kartor över Finland
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

Blobergslandet och Biskopse: svenska önamn på ryska äldre kartor över Finland

Ambrosiani, Per

Språkets gränser – och verklighetens: perspektiv på begreppet gräns, pp.117-127

2012

Full text available

45
A Russian Tail? On the Translation of Puns in Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland
Material Type:
Book Chapter
Add to e-Shelf

A Russian Tail? On the Translation of Puns in Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland

Ambrosiani, Per

Humour in Language. Textual and Linguistic Aspects, pp.30-63

2010

Full text available