skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 151 - 200 of 553,510  for Everything (Includes Articles)

previous page 1 2 3 Results 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
151
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die SATB - ’n moet vir teoloë

A. D. Heckroodt

In die Skriflig, 01 June 1991, Vol.25(4), pp.529-530 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

152
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die verhouding tussen integrasie- teorie en konflikteorie

A. D. Louw

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 March 1983, Vol.48(4), pp.281-289 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

153
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kernaspekte van die kennissosiologie van Karl Mannheim

A. D. Louw

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 March 1985, Vol.50(3), pp.205-217 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

154
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enkele opmerkings oor die godsdienstig- teologiese insigte wat na vore kom in die Gelofte van 1838 en daarna by die onderhouding daarvan

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 December 2000, Vol.56(2/3), pp.585-607 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

155
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

The faithful and the rulers: Calvin's two sermons of 1554 on 1 Timothy 2:1-2

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 December 1998, Vol.54(1/2), pp.125-132 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

156
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kerkgeskiedskrywing: Hoe skryf ons kerkgeskiedenis?

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 December 1998, Vol.54(1/2), pp.197-209 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

157
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die beweging vir kerkvereniging tussen die drie Afrikaanse gereformeerde kerkgemeenskappe in die 20ste eeu: 'n vlugtige oorsig

A. D. Pont

In die Skriflig, 01 June 1993, Vol.27(3), pp.415-426 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

158
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kerkgeskiedenis in ons teologiese opleiding: 1917-1956

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1992, Vol.48(1/2), pp.253-272 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

159
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die kenmerke van die gelowige en van die kerk by Calvyn, Institutio Christianae Religionis 1559, rv.1.7 en rv.1.9

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1993, Vol.49(1/2), pp.209-219 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

160
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die verhouding ‘kerk en volk’ in die jare 1835-1900 in die Oorvaalse: ’n terreinverkenning

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1991, Vol.47(3), pp.783-799 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

161
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Kategese, kategismusse en die belydenis van geloof in Geneve in die dae van Calvyn

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1991, Vol.47(2), pp.431-441 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

162
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die teologiese debat: Die waarde of betekenis daarvan

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1994, Vol.50(4), pp.953-968 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

163
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Historiese perspektiewe op die kerklik-teologiese opieiding van die Nederduitsch Hervormde Kerk aan die Universiteit van Pretoria

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1994, Vol.50(1/2), pp.95-110 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

164
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die vrye kerk: Enkele opmerkings oor die herkoms en inhoud van die opvatting

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 June 1987, Vol.43(1/2), pp.25-46 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

165
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die funksie van die belydenis en die dogma in die struktuur van die Nederduitsch Hervormde Kerk en die implikasies daarvan vir die predikant

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1985, Vol.41(4), pp.519-546 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

166
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Calvyn en die kerklike orde: Enkele opmerkings

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1986, Vol.42(3), pp.534-546 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

167
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die priesterskap van die gelowiges soos Calvyn dit gesien het

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1989, Vol.45(2), pp.451-460 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

168
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Thomas Erastus oor die struktuur van die gemeenskap

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1985, Vol.41(3), pp.428-440 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

169
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die betekenis van Abraham Kuyper (1837–1920) vir Suid-Afrika op kerkhistoriese en kerkregtelike gebied

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1987, Vol.43(3), pp.506-521 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

170
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die sekerheid van die geloof by Calvyn en sommige van sy navolgers

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 January 1988, Vol.44(2), pp.404-419 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

171
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Boekbespreking

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1964, Vol.19(3/4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

172
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enkele Aantekeninge by die Teologies-Godsdienstige gedagtes van Sendeling S.J.G. Hofmeyr 1839-1905

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1959, Vol.14(4), pp.159-176 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

173
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enkele Inleidende Opmerkings oor "Liturgie" vanuit Reformatoriese Standpunt

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1956, Vol.12(2), pp.57-67 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

174
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die Geskiedenis van die Christendomi

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1957, Vol.13(1), pp.2-8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

175
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Oor die Kerkwet van 1862

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1963, Vol.19(1/2) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

176
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enkele Opmerkings oor Objektiewe Kerkgeskiedskrywing

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1963, Vol.18(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

177
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die Kerkwet en die Amp van Dienaar van die Woord

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1961, Vol.17(2/3/4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

178
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Oor die Tweede Vatikaankonsilie

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1964, Vol.19(3/4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

179
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Black Theology – Voorbereiding vir die rewolusie?

A. D. Pont

In die Skriflig, 01 June 1973, Vol.7(25), pp.14-30 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

180
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ter begeleiding

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1960, Vol.16(2), pp.63-65 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

181
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ter inleiding

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1960, Vol.16(3), pp.161-162 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

182
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Boekbespreking

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1964, Vol.20(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

183
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Boekbespreking

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1963, Vol.18(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

184
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Enkele Aantekeninge by die debat oor die uitleg van die Dordtse Leerreëls wat in 1871 deur Ds. J.J. Kotze van Darling en Ds. Andrew Murray Jnr gevoer is

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1959, Vol.15(1), pp.29-38 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

185
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Herdenking van die Hervorming

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1961, Vol.16(4), pp.316-329 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

186
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die Vestiging van die Nederduitsch Hervormde Kerk in 1853 en die eerste Afskeiding van Lydenburg in 1854 - Kerkregtelike Implikasies

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1965, Vol.20(3/4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

187
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ter begeleiding

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 September 1963, Vol.18(4) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

188
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Ter begeleiding

A. D. Pont

HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 01 July 1959, Vol.15(1) [Peer Reviewed Journal]

Full text available

189
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

De autoriteit van de belijdenis

A. D. R. Polman

In die Skriflig, 01 May 1973, Vol.7(27), pp.6-11 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

190
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

’n Diskoers oor eskatologie en promissioterapie by vroue na die verlies van ’n eggenoot

A. de Beer ; J-A. van Den Berg

In die Skriflig, 01 June 2011, Vol.45(1), pp.141-160 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

191
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

THE MORPHOLOGY OF EVIL IN VJACHESLAV IVANOV’S «DOSTOEVSKY»

A. Dobrohotov

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: Серия I. Богословие, философия, 01 November 2010, Vol.4(32), pp.75-87 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

192
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 1859-2002: die vervulling van ’n roeping in belang van die koninkryk van God?

A. Du Plooy

In die Skriflig, 01 August 2003, Vol.37(3), pp.485-504 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

193
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die aanvang en omvang van anti-Semitisme in die antieke heidenwêreld in en rondom die Nuwe-Testamentiese tydvak

A. Du Toit

In die Skriflig, 01 June 1999, Vol.33(1), pp.21-38 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

194
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Die oorsake van anti-Semitisme in die antieke heidenwêreld in en rondom die Nuwe-Testamentiese tydvak

A. Du Toit

In die Skriflig, 01 August 1999, Vol.33(2), pp.225-234 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

195
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Een en ander oor Calvyn se Institusie

A. Duvenage

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 March 1959, Vol.26(10), pp.333-336 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

196
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Gods hand in die natuur

A. Duvenage

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 March 1966, Vol.33(6), pp.464-473 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

197
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Politieke transformasie as ’n ideologiese denkraamwerk: ’n beleidsdinamiese analise en perspektief

A. Duvenhage

Koers : Bulletin for Christian Scholarship, 01 July 2007, Vol.72(3), pp.377-404 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

198
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Operatic Experiments at Lancing College

A. E. Brent Smith

Music & Letters, 1 October 1925, Vol.6(4), pp.344-350 [Peer Reviewed Journal]

Full text available