skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Svenskhet inom livsmedelsexport: Hur svenska livsmedelsföretag använder sig av sitt svenska ursprung vid marknadsföring internationellt

Hessling, Elin ; Kristina, Plato Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen

2013

Full text available

Citations Cited by

Searching Remote Databases, Please Wait