skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Penitencinių įstaigų darbuotojų pedagoginės sąveikos raida (1980-2000 m.)

Julius Dermontas

Acta paedagogica Vilnensia, 01 January 2016, Vol.8 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Citations Cited by
  • Title:
    Penitencinių įstaigų darbuotojų pedagoginės sąveikos raida (1980-2000 m.)
  • Author: Julius Dermontas
  • Description: Straipsnyje tyrinėjamos Lietuvos pataisos įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų pedagoginės sąveikos ypatybės 1980-1990 ir 1990-2000 metais. Nustatyti pataisos įstaigų darbuotojų ir nuteistųjų santykių ugdymo dėsningumai, analizuojama užsienio šalių penitencinių sistemų įtaka Lietuvos penitencinei sistemai. Nužymėtos pataisos įstaigų pedagoginės sąveikos tobulinimo perspektyvos.
  • Is Part Of: Acta paedagogica Vilnensia, 01 January 2016, Vol.8
  • Identifier: ISSN: 1392-5016 ; E-ISSN: 1648-665X ; DOI: 10.15388/ActPaed.2001.08.9524
  • Subjects: Ugdymas ; Pedagoginė Sąveika ; Penitencinė Sistema ; Penitencinės Įstaigos ; Education
  • Language: English
  • Source: Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Searching Remote Databases, Please Wait