skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

サマーウォース Summer wars
Samā wōzu

Seiji Okuda; Nozomu Takahashi 1960-; Takuya Ito; Takashi Watanabe 1957 July 22-; Yuichiro Saito; Mamoru Hosoda; Satoko Okudera 1966-; Akihiko Matsumoto; Shigeru Nishiyama; Yukihiro Matsumoto; Yōji Takeshige 1964-; Gen Fukunaga; Carly Hunter; Justin Cook; John Burgmeier; Patrick Seitz 1978-; Ryūnosuke Kamiki; Nanami Sakuraba; Mitsuki Tanimura; Takahiro Yokokawa; Sumiko Fuji; Michael Sinterniklaas; Brina Palencia; Pam Dougherty 1949-; Todd Haberkorn 1982-; J. Michael Tatum 1976-; Nihon Terebi.; Madhouse.; Kadokawa Shoten.; D.N. Dream Partners (Firm); Warner Bros. Pictures (Japan); Yomiuri Terebi Hōsō Kabushiki Kaisha.; Bappu, Kabushiki Kaisha.; FUNimation Entertainment (Firm)

2009

Online access. The library also has physical copies.

Searching Remote Databases, Please Wait